นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่า ที่ประชุมฯ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 57 จำนวน 104 โครงการ วงเงิน 6,524 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นไปตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ระหว่างปี 54 – 73 ให้พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี ระหว่างปี 55 – 64 และยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศสำหรับโครงการสำคัญที่ได้รับการสนับสนุน เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น ในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ โครงการส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารภาครัฐ เน้นการส่งเสริมในสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ โครงการส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงในภาคประชาชน เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงในราคาถูก โครงการอนุรักษ์พลังงานสำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง (หลอดแอลอีดี) “ปี 57 กระทรวงพลังงานจะเน้นให้ความสำคัญกับแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน โดยอนุมัติงบประมาณในส่วนนี้รวม 5,503 ล้านบาท โดยคาดว่าจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 104 โครงการ จะสามารถประหยัดพลังงานลงได้ไม่น้อยกว่า 145,000.98 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเงินที่จะประหยัดได้ถึง 3,649.5 ล้านบาทต่อปี”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “เพ้ง”ดันแผนพลังงานทดแทน

Posts related