การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทั้งจากหลักสูตรในชั้นเรียนและการศึกษาเพิ่มเติม เพราะโอกาสมักอยู่รอบตัวเองเสมอและอยู่ที่ว่าใครจะได้รับโอกาสมากกว่ากัน สถาบันเอ็มไอที หรือ Massachusetts Institute of Technology ได้นำบทเรียนกว่า 2,000 วิชาตีพิมพ์ใน ocw.mit.edu เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการศึกษาด้วยตนเองแบบไม่เอาปริญญาศึกษาฟรีได้ทั่วโลก เพียงแต่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ก็สามารถเข้าถึงหลักสูตรของ สถาบันเอ็มไอทีได้ทันที อาจารย์อรภัค สุวรรณภักดี นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและในฐานะผู้ก่อตั้งชมรม เรียนฟรี MIT OCW CLUB THAILAND โดยการจัดตั้งแฟนเพจเมื่อหลายปีก่อน เล่าว่า มหาวิทยาลัยเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 และปัจจุบันมีทุกสาขาวิชา แต่มีในภาคภาษาอังกฤษเป็นหลัก และมีหลายประเทศทั่วโลกนำเนื้อหามาแปลเป็นอังกฤษเพื่อให้คนในประเทศพวกเขาได้เข้าศึกษา ในขณะที่ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อได้พาร์ทเนอร์กับทางสถาบันแต่ก็ไม่ยอมแปล หรือตีพิมพ์ในวงกว้าง อีกทั้งรัฐบาลเอง ก็ไม่เคยนำเรื่องนี้มาศึกษาและทำให้เกิดเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ หากเข้าไปดู MIT OPENCOURSEWARE จะพบว่า การเรียนมีทั้งให้เรียนจาก Powerpoint, เอกสารอ้างอิงจากหนังสือต่าง ๆ, คลิปเสียง, คลิปวิดีโอโดยที่ผู้บรรยายเป็น ศาสตราจารย์จากเอ็มไอที นักเรียนนักศึกษา ส่วนมากไม่รู้จัก MIT OPEN COURSEWARE เพราะไม่มีใครบอกว่า มีแหล่งเรียนฟรีที่นี่ อีกทั้งปัญหาของการไม่รู้ภาษาอังกฤษ จึงทำให้อ่านไป ก็ไม่เข้าใจ เคยคุยกับหนึ่งในผู้ก่อตั้ง MIT OPEN COURSEWARE ผู้ใหญ่ทางนั้นเล่าว่า ทางไทยล้าหลังมาก กับการแปลเนื้อหาเรียนฟรีทั้ง ๆ ที่ฟรีอยู่แล้ว และมหาวิทยาลัยดังแห่งหนึ่งได้รับเรื่องไปว่าจะแปล แต่เงียบหายไปซึ่งต่างจาก จีน และเวียดนาม ได้เข้ามาแปลเนื้อหาไปแล้ว และเวียดนามเองได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากกว่าไทย “การใช้ OPENCOURSEWARE สามารถใช้ได้ในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ไอแพด หรือแม้แต่ดูได้จากไอโฟน ซึ่งการเรียนฟรีนอกจากจะมีจาก MIT OPEN COURSEWARE แล้วสามารถหาแหล่งเรียนได้จากยูทูบด้วย” สำหรับ ocw.mit.edu จะมีช่องค้นหา และ มีรายชื่อหลักสูตรซึ่งผู้สนใจศึกษาด้วยตนเองสามารถเลือกวิชาที่ต้องการเรียนรู้ได้ทั้งระดับชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งปัจจุบันแม่แบบของการเรียนฟรีที่เริ่มจาก สถาบันนี้ได้เป็นแม่แบบให้กับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และมหาวิทยาลัยดัง ๆ ทั่วโลก อาจารย์อรภัค เล่าว่า วิธีการปฏิรูปการศึกษาไทยควรนำ OPEN COURSEWARE ทุกระดับชั้น และกำหนดการสอบและออกใบประกาศนียบัตร โดยอาจจะมีการจัดสอบออนไลน์ หรือจัดสอบโดยตั้งศูนย์ไอทีทั่วภูมิภาค เพื่อจะเร่งผลิตบุคลากรในหลายสาขาวิชาที่ทำได้ด้วย MIT OPEN COURSEWARE ทั้งนี้ เชื่อว่าหากใช้ Itunes University มาผสมกับ MIT OPEN COURSEWARE และมีการผนวกด้วย e-library และ e-book store ระบบการศึกษาไทยจะพัฒนาได้รวดเร็วภายใน 3 ปี อีกทั้งควรมีการผลักดันคณาจารย์ทั่วประเทศตั้งทีมปฏิรูปการศึกษาด้วยไอที โดยนำองค์ความรู้สะสมในแต่ละมหาวิทยาลัยเข้ามาเสริมทัพ ในการจัดตั้ง OPEN COURSEWARE ของมหาวิทยาลัยทั้งประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายเรียนฟรี และมีนโยบายแจกแท็บเล็ตในแต่ละรัฐบาล แต่ว่าการศึกษาไทยยังรั้งท้ายในระดับนานาชาติ เพราะนโยบายไม่ครอบคลุม และไม่ใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาวิจัย ดังนั้น ไอทีจะช่วยให้การปฏิรูปการศึกษาทำได้เร็วที่สุดในเวลานี้ ก่อนเข้าเออีซี ในอดีตคนยังเข้าเฟซบุ๊กไม่เป็น แต่ปัจจุบันการเรียนรู้ด้วยไอที ทำได้เร็วกว่าแต่ก่อน และยังมีความเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ ถ้าทำจริงหากทุกฝ่ายช่วยกันปฏิรูปการศึกษา ทุกวันนี้งบที่ผลาญไปไม่ช่วยอะไร เพราะรัฐบาล ทุกยุคไม่ศึกษาโมเดลเรียนฟรี ทำให้ประเทศเสียเงินไปมากมายแต่กลับไม่ได้อะไรเลย. กัญณัฏฐ์ บุตรดี Kanyanat25@gmail.com

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เรียนฟรีออนไลน์กับสถาบัน MIT

Posts related