นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการกสทช.)ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)กล่าวว่า ตอนนี้ประชาชนมีความกังวลและสับสนเกี่ยวกับเรื่องการแจกคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนกทปส.ขอยืนยันว่าจะมีการแจกคูปองให้กับประชาชนเพื่อนำไปแลกซื้อเซ็ตท็อปบ็อกซ์ และอุปกรณ์ที่ช่วยในการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแน่นอน โดยเมื่อวันที่ 6พ.ค.57 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯก็ได้มีมติอนุมัติในหลักการโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลไปแล้วกระบวนการทั้งหมด ในขณะนี้กำลังดำเนินการไปพร้อมๆกันกับการสร้างความชัดเจนและเป็นธรรมในการใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินการในครั้งนี้ตามที่มีหลายฝ่ายได้ให้ข้อเสนอแนะและท้วงติงกันมาทั้งนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เตรียมเร่งพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการจัดทำวางระบบจัดทำฐานข้อมูลและบริการเพื่อการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบและขึ้นคูปองไปก่อน ระหว่างรอการพิจารณาเรื่องมูลค่าคูปองในวันที่ 20 พ.ค.57 นี้และจะพิจารณาเรื่องมูลค่าคูปองในวันที่ 27พ.ค.57“ขอยืนยันอีกครั้งว่าจะมีการแจกคูปองเพื่อนำไปแลกซื้อเซ็ตท็อปบ็อกซ์ให้กับประชาชน 22 ล้านครัวเรือนครัวเรือนละ 1 ใบ แน่นอน ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเราดำเนินการด้วยความรอบคอบและจะพยายามให้ทันตามกำหนดเดิมที่จะแจกคูปองในเดือน ก.ค.57 หรือหากล่าช้าไปคงไม่เกินเดือน ส.ค.”นายฐากรกล่าวนายฐากร กล่าวต่อว่า สำหรับประเด็นเรื่องการใช้คูปองว่าจะครอบคลุมกับการใช้แลกกล่องดาวเทียมได้หรือไม่และประเด็นที่มีหลายฝ่ายเสนอให้นำโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ รวมถึงประเด็นในข้อกฎหมายอื่นจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายในวันที่ 15 พ.ค.57นี้ และสำหรับประเด็นเรื่องการพิจารณามูลค่าคูปองกรรมการบริหารกองทุนฯ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ผู้แทนสภาพัฒน์ และ ดร.พันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เนคเทค เป็นผู้มากำหนดราคากลางของเซ็ตท็อปบ็อกซ์ ก็กำลังเร่งพิจารณากำหนดราคากลางของเซ็ตท็อปบ็อกซ์ ในส่วนของสำนักงาน กสทช.ก็กำลังเร่งศึกษาราคากลางของเซ็ตท็อปบ็อกซ์เช่นกันพร้อมกันนี้สำนักงาน กสทช.ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนให้นำเสนอราคาเซ็ตท็อปบ็อกซ์ตามข้อกำหนดคุณสมบัติของบอร์ด กสท.พื่อให้ได้ราคากลางของเซ็ตท็อปบ็อกซ์และได้มูลค่าคูปองที่เหมาะสม ซึ่งการพิจารณาต้องดำเนินการภายในกรอบระยะเวลา 2 สัปดาห์เพื่อให้ทันที่จะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนกทปส.ตามที่กำหนดไว้ได้.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เลขาฯกองทุน กทปส.ยืนยันแจกคูปองแน่นอนพิจารณามูลค่า27พ.ค. นี้

Posts related