นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้าจะเสนอเรื่องการขอขยายระยะเวลามาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางทั้งรถเมล์ฟรีขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.)และรถไฟฟรี ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ให้ครม.พิจารณาขยายเวลาออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 เม.ย.57 เนื่องจากเห็นว่ามาตรการนี้ช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนได้รวมทั้งยังเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งเห็นว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการแต่หากจะเปลี่ยนแปลงควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่  “หาก ครม.เห็นชอบตามข้อเสนอจะต้องส่งเรื่องขออนุมัติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) อีกครั้ง เนื่องจากเป็นช่วงรัฐบาลรักษาการ แต่การต่ออายุรถเมล์ฟรีและ รถไฟฟรีในครั้งนี้ ถือเป็นการทำตามนโยบายเดิมของรัฐบาลไม่ใช่การออกนโยบายใหม่  เชื่อว่า กกต.จะพิจารณาอนุมัติให้รัฐบาลสามารถทำต่อได้ แต่หาก กกต.ไม่อนุมัติก็คงต้องยอมรับตามตำตัดสิน” รายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมว่า การขยายระยะเวลามาตรการรถเมล์และรถไฟฟรีครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่1 ต.ค. 56 สิ้นสุดในวันที่  31 มี.ค.57 โดยมีกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดสรรเงินชดเชย ค่าโดยสาร ให้แก่ ขสมก.และ ร.ฟ.ท. ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 2,085 ล้านบาท แบ่งออกเป็นเงินชดเชยที่จ่ายให้ ขสมก. เป็นค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจำทางธรรมดา800 คันต่อวัน ใน 73 เส้นทาง จำนวน1,553 ล้านบาท และเงินชดเชยค่าโดยสารที่จ่ายให้ ร.ฟ.ท.เป็นค่าใช้จ่ายการจัดรถไฟชั้น3 เชิงสังคม 164 ขบวนต่อวัน และรถไฟชั้น 3 ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์ 8 ขบวนต่อวัน ให้บริการประชาชน 532ล้านบาท  นายนเรศ บุญเปี่ยม รักษาการผู้อำนวยการองค์กานขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก) กล่าวว่า ขสมก.ได้เสนอให้รัฐบาลต่ออายุมาตรการรถเมล์ฟรีออกไปอีก1 เดือนแล้ว หลังมาตรการเดิมจะสิ้นสุดในวันที่31 มี.ค. แต่ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถต่ออายุมาตรการได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นรัฐบาลรักษาการ จึงต้องรอให้รัฐบาลพิจารณาในแง่ของกฎหมายก่อน หากไม่สามารถดำเนินการได้ ขสมก.ก็จะเริ่มเก็บค่าโดยสารตามปกติในวันที่1 เม.ย. 57 “ขสมก.ได้ส่งเรื่องให้รัฐบาลพิจารณาไปแล้วประมาณ1 สัปดาห์ โดยขอให้ต่อทีละ 1 เดือนจากปกติจะต่อครั้งละ 6 เดือน เพราะไม่มั่นใจว่าจะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 181 หรือไม่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบของประชาชนไม่ให้ได้รับความเดือด ร้อนหากไม่มีมาตรการรถเมล์ฟรีให้บริการอีก”  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เล็งขยายเวลา รถไฟ-รถเมล์ฟรี

Posts related