นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย  เปิดเผยว่า ผู้ส่งออกข้าวต้องการเสนอให้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 20-30 ล้านบาทในการจัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายข้าวหอมมะลิไทยในต่างประเทศ เช่น การลด แลก แจกแถม ให้แก่ผู้นำเข้าข้าวหอมไทยในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะตลาด จีน ฮ่องกง สิงคโปร์มาเลเซียนและสหรัฐฯ เป็นต้น เพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดของไทยคืนจากเพื่อนบ้าน เนื่องจากในช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาข้าวหอมจากเวียดนามและกัมพูชาได้เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดไทยไปจำนวนมากหลังจากที่ไทยมีโครงการรับจำนำข้าว               “ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาไทยปล่อยโอกาสให้ข้าวหอมจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแย่งตลาดเพราะข้าวของไทยมีราคาสูงเกินไปประมาณ1,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวหอมจากเพื่อนบ้านอยู่ที่ 600-700 ดอลลาร์ทำให้ลูกค้าในต่างประเทศจำเป็นต้องหันไปรับประทานข้าวหอมเพื่อนบ้านทั้งๆที่ไม่ค่อยชอบแต่เมื่อนานๆทำให้หลายคนติดใจข้าวหอมจากเพื่อนบ้านทันที”               อย่างไรก็ตามในอนาคตเชื่อว่าราคาข้าวหอมไทยอาจปรับลดลงมาอีกเพื่อให้ใกล้เคียงกับเพื่อนบ้านจากปัจจุบันอยู่ที่950 ดอลลาร์ต่อตันอาจลดลงมาในระดับ 850 ดอลลาร์ ส่วนของเวียดนามอยู่ที่ 520-550ดอลลาร์ และ ของกัมพูชาอยู่ที่ 700 ดอลลาร

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เล็งทวงตลาดข้าวหอมไทยคืน

Posts related