นายกุลิศ สมบัติสิริ ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง ประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำข้าว เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะทำงานปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวที่มีนายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เรียกประชุมคณะทำงาน เพื่อวางกรอบทางบัญชีและเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำการปิดบัญชีเป็นรายไตรมาสให้เป็นปัจจุบันที่สุด จากเดิมที่ปิดไว้ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พ.ค.56 ที่มีผลขาดทุน 330,000 ล้านบาททั้งนี้ คณะทำงานปิดบัญชีฯได้ตั้งตัวแทนจากกรมสรรพากร ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี ภาคเอกชน และตัวแทนจากกรมบัญชีกลาง ที่มีความเชี่ยวชาญด้นบัญชีภาครัฐ เข้ามาอยู่ในคณะทำงานปิดบัญชีล่าสุดด้วย โดยปิดบัญชีข้าวในแต่ฤดูการผลิตจะต้องใช้กรอบเดียวกันทั้งหมด ซึ่งจะต้องปิดบัญชีรอบ 30 ก.ย.56 และ 31 ธ.ค.56 รวมถึงรอบ 31 มี.ค.57 จะทำไปพร้อมกันทั้งหมดเลยซึ่งแนวโน้มจะต้องมีผลขอดทุนมากขึ้น แต่เป็นเท่าไรยังระบุไม่ได้ขณะเดียวกัน คณะทำงานปิดบัญชี จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจำนำข้าวทั้ง องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)ที่เป็นผู้รับจำนำข้าว ต้องส่งข้อมูลปริมาณข้าวทั้งหมดให้คณะทำงาน รวมถึงกรมการภายใน และกรมการค้าต่างประเทศ จะต้องให้ข้อมูลการระบายข้าวมาให้คณะทำงานปิดบัญชี เพื่อให้การปิดบัญชีสะท้อนความเป็นจริงของโครงการรับจำนำมากที่สุด“กรอบการปิดบัญชีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิม ปัญหาสำคัญอยู่ที่ข้อมูลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งมา จะต้องเป็นข้อมูล่าสุดตรวจสอบที่มาที่ไปได้ว่า เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้การปิดบัญชีจำนำข้าว แสดงผลการดำเนินของโครงการที่แท้จริงส่วนจะขาดทุนเพิ่มขึ้นมากเท่าไร ยังบอกไม่ได้”นายกุลิศ กล่าวว่า การปิดบัญชีจำนำข้าวรอบ 31 มี.ค.57 จะมีข้าวที่ต้องปิด 14 โครงการเป็นของรัฐบาลที่รักษาการอยู่ในขณะนี้ 5 โครงการ เป็นโครงการรับจำนำข้าวนาปี3 โครงการ และข้าวนาปรังอีก 2 โครงการซึ่งโครงการรับจำนำข้าวล่าสุดเป็นข้าวนาปี ปิดโครงการไปเมื่อ 28 ก.พ.57ส่วนกรณีที่ อตก. และ อคสจะให้บันทึกข้าวที่มีปัญหาว่าหายไป 3 ล้านตัน เข้ามาในการปิดบัญชีจำนำข้าวล่าสุด เป็นหน้าที่ของคณะทำงานปิดบัญชีจะตรวจสอบว่าเป็นข้าวที่ไม่ได้หายจริงไม่ใช่ข้าวหายไปแล้ว แต่มีการซื้อข้าวใหม่เข้ามาสวม ซึ่งคณะอนุกรรมการจะต้องรอให้คณะทำงานพิจารณาว่าเห็นสมควรให้นำข้าวที่หายไปไว้ในการปิดบัญชีหรือไม่ก่อนหน้านี้ นักวิชาการที่ติดตามโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ได้คาดการณ์กันว่าหากปิดบัญชีจำนำข้าวจนถึง 31 มี.ค.57 จะมีผลขาดทุนจากโครงการไม่ต่ำกว่า 500,000 ล้านบาทเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา ได้เร่งระบายข้าวเพื่อไปใช้หนี้จำนำข้าวให้ชาวนา ทำให้การระบายข้าวได้ราคาที่ตันละ10,000 บาทเท่านั้นจากต้นทุนข้าวสารที่คิดจากการรับจำนำข้าวเปลือกตันละ 15,000 บาทรวมค่าบริหารจัดการและดอกเบี้ยเงินกู้ ต้นทุนข้าวสารจะอยู่ที่ 24,000 บาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เล็งปิดบัญชีรับจำนำข้าวยังขาดทุนเพียบ

Posts related