อธิบดีสรรพากรคนใหม่ตั้งแท่นรีดภาษีธุรกิจรายกลางเพิ่ม หลังจากเก็บภาษีปี 56 พลาดเป้า 9,000 ล้านบาท พร้อมตั้งธงรบแกงค์โกงภาษี หวังตามเงินคืนหลวง
นายสุทธิชัย สังขมณี  อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมฯมีแผนขยายฐานการจัดเก็บภาษีไปยังกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางมากขึ้น เนื่องจากพบว่ามีการหลีกเหลี่ยงภาษี เช่น แสดงทรัพย์สินต่ำกว่าความเป็นจริง เป็นต้น โดยจะเน้นทำงานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ และเน้นความเป็นธรรมให้ผู้เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเร่งแก้ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ให้การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น  โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลด้านภาษีของทั้ง 3 กรม คือ สรรพสามิต และศุลกากรเข้าด้วยกัน เพราะต้องการอุดช่องโหว่ในการจัดเก็บภาษี ส่วนผู้ประกอบการรายใหญ่นั้น ปัจจุบันมีระบบการเสียภาษีที่ดีอยู่แล้ว นอกจากนี้จะปรับโครงสร้างภาษีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการธุรกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ในสัปดาห์นี้จะมีข้อสรุปกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอขอผ่อนปรนภาษีหลายเรื่อง เช่น ขอยกเว้นภาษีเงินปันผลให้ผู้ลงทุน ยกเว้นภาษีเพื่อการควบรวมกิจการ อย่างไรก็ตามได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้นางเบญจา หลุยเจริญ รมช.คลังรับทราบแล้ว ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 57 คาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ 1.9 ล้านล้านบาท แม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัว แต่เชื่อว่าจะทำได้ตามแผนที่วางไว้แน่นอน ส่วนการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 56 ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 9,000 ล้านบาท จากเป้าหมาย 1.77 ล้านล้านบาท เป็นผลจาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ลดลง และการปรับลดภาษีนิติบุคคลจาก 23% เหลือ 20%  “เศรษฐกิจปีนี้ มีแนวโน้มจะโตต่ำกว่าเป้า 2% ซึ่งจะกระทบการจัดเก็บภาษี ดังนั้นกรมสรรพากรต้องเร่งกระตุ้นการทำงานของข้าราชการ และเร่งปรับปรุงระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และคนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ เชื่อมโยงข้อมูลของกรมภาษีเข้าด้วยกัน”            

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เล็งรีดภาษีธุรกิจขนาดกลางเพิ่ม

Posts related