น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทย ไตรมาสแรกที่ผ่านมานั้น คาดว่าจะติดลบไม่เกิน 0.5% เนื่องจากปัจจัยทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ทำให้การใช้จ่ายภาคเอกชน ทั้งด้านการบริโภค และการลงทุนชะลอตัวลง ขณะที่ภาคการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เริ่มมีสัญญาณการหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนภาคอุตสาหกรรม ปรับตัวลดลงตามทิศทางการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยคาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีแรกนี้ จะเติบโตได้ 0% หรือไม่เติบโตเลย“สศค.คาดว่า จีดีพีไตรมาสแรกของปีนี้ จะติดลบไม่เกิน 0.5% เนื่องจากปัญหาทางการเมืองที่ยืดเยื้อ แต่เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย เพราะเชื่อว่าไตรมาส 2 เศรษฐกิจจะไม่ติดลบ จากปัจจัยบวกของการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าหลักเพิ่มมากขึ้น โดยยังคงเป้าหมายอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (จีดีพี) ที่ 2.6% เพราะเชื่อว่าการเมืองจะคลี่คลายได้ในไตรมาส 3 ซึ่งมีผลทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกลับมาได้ ภายในไตรมาส 4 ส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไตรมาส 3 และ 4 จะเติบโตได้ดีขึ้น”ทั้งนี้ ภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือน มี.ค. และไตรมาสแรกที่ผ่านมา พบว่า การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงต่อเนื่อง สะท้อนจากยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ณ ราคาคงที่ ติดลบ 1.2% ต่อปี ส่งผลทำให้ในไตรมาสแรกติดลบต่อเนื่อง 0.2% ต่อปี ส่วนแวต ณ ราคาคงที่ ไตรมาสแรก หดตัวมาจากการจัดเก็บบนฐานการนำเข้าที่ติดลบ 7.4% ต่อปี ขณะที่การจัดเก็บบนฐานการบริโภคภายในประเทศ ยังขยายตัว 6% ต่อปีขณะเดียวกัน ยอดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ มีทั้งสิ้น 2.1 ล้านคน ติดลบ 9.4% ต่อปี ส่งผลให้ไตรมาสแรก ติดลบ 5.85% ต่อปี โดยนักท่องเที่ยวที่ลดลง มาจากกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และอาเซียนเป็นหลัก ขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรป ยังคงขยายตัวได้ดี ส่วนการส่งออกสินค้าของไทย ติดลบ 3.1% ต่อปี ส่งผลทำให้ในไตรมาสแรก ติดลบ 1% ต่อปี จากสินค้าเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมการเกษตรและสินค้าเกษตรกรรมที่หดตัวลงมาก ขณะที่กลุ่มสินค้าในหมวดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและกลุ่มยานยนต์ ยังคงขยายตัวดีขึ้นตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก เช่น ยุโรป ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม (ซีแอลเอ็มวี)อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 2% ต่อปี อัตราการว่างงาน 0.9% ของกำลังแรงงานรวม สำหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศ ยังอยู่ในระดับมั่นคงเช่นกัน สะท้อนได้จากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนไตรมาสแรก อยู่ระดับสูง 1,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้น 2.8 เท่า รองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกติดลบ 0.5%

Posts related