นายบัณฑูร ล่ำซำประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทยเปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลประกาศวางรากฐานเศรษฐกิจไทยสู่ดิจิตอลอีโคโนมีว่า เป็นส่วนหนึ่งของโลกอนาคต เพราะทำให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลกับโลกมากขึ้นซึ่งหากใครไม่มีข้อมูลการค้าขายการแข่งขันก็จะไม่ทันโลกดังนั้นธุรกิจต้องสร้างตัวเองให้เกิดความแข็งแกร่งรองรับการแข่งขันในอนาคต สำหรับการจัดเก็บภาษีมรดกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องดำเนินการ ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐสภาในการวางกรอบกติกาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและชัดเจนต่อสังคมแต่อัตราการจัดเก็บภาษีจะกระทบมากน้อยแค่ไหนนั้น ต้องหารือกันเพื่อประเมินกันอีกครั้ง แต่ต้องเปรียบเทียบข้อมูลกับประเทศที่ทำในปัจจุบันด้วยว่าเป็นอย่างไร โดยเรื่องนี้พูดกันมานานแล้วแต่ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมส่วนการเก็บภาษีที่ดินนั้นเห็นว่าควรมีการจำกัดปริมาณการถือครองที่ดินไม่ให้มากเกินไป เพราะบางคนครอบครองที่ดินเป็นแสนไร่“มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งระยะสั้นและระยะยาวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีโดยเฉพาะการผลักดันเบิกจ่ายงบประมาณ และการลงทุนของภาครัฐ เพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียนส่วนภาคเอกชนต้องทำตัวให้แข็งแกร่ง ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหาช่องทางทำตลาดใหม่ ส่วนการลงทุนภาครัฐทำให้เอกชนทำธุรกิจคล่องตัวขึ้นขณะที่สถาบันการเงินก็จะดูในเรื่องเงินทุน เพื่อเอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ“

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เสี่ยปั้นหนุนดิจิตอลอีโคโนมี

Posts related