นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) เปิดเผยว่า การเก็บขึ้นค่าภาษีสนามบิน นี้อยากจะกลับไปถามบริษัทท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ว่าที่ผ่านมาการแถลงผลประกอบการในแต่ละปีก็แสดงให้เห็นแล้วว่า มีกำไรแล้ว ทำไมจึงต้องมาเก็บค่าภาษีสนามบินอีก อย่างไรก็ตามหากอยากเก็บจริงๆ ก็จะต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่ต้องดีขึ้นของทอท.เองด้วย เพราะถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่นสิงคโปร์ที่ระบบบริการในสนามบินดีมาก แต่เก็บภาษีสนามบินเท่ากันคือ 700 บาทหากไทยเพิ่มภาษีก็เท่ากับว่า ประเทศไทยภาษีแพงแต่บริการเท่าเดิมหรือสู้เพื่อนบ้านไม่ได้ด้วยซ้ำ “จริงๆแล้ว ที่อยากจะถามทอท. จริงๆคือ เหตุผลที่แน่ชัดว่าทำไม่จึงต้องขึ้น เพราะถ้าดูตามรูปการณ์ทุกอย่างที่ดำเนินการอยู่ตอนนี้ก็แสดงให้เห็นชัดถึงผลกำไร ทั้งโบนัสพนักงาน หุ้นที่ตั้งแต่ออกขายครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ครั้งแรก ประมาณ 50 บาทจนปัจจุบันกระโดดขึ้นประมาณ 200 บาท” นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) กล่าวว่า การปรับขึ้นภาษีสนามบินจะต้องตอบโจทย์กับนักท่องเที่ยวที่จะเกิดข้อสงสัยได้ว่า เหตุใดจึงขึ้น ซึ่งก็คือ ทอท.จะต้องปรับปรุงระบบทุกอย่างในสนามบินที่นักท่องเที่ยวจะต้องใช้บริการ และระบบการทำงานก็ต้องดีกว่านี้ เนื่องจากปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใช้บริการ บางกลุ่มยังต้องเสียความรู้สึกกับการบริการบางอย่างอยู่

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เอกชนค้านขึ้นภาษีสนามบิน

Posts related