นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท.เตรียมเสนอที่ประชุม 7 องค์กรภาคเอกชนผลักดันมาตรการส่งเสริมการจัดซื้อสินค้าภาคอุตสาหกรรม หรือชิ้นส่วนต่างๆที่ผลิตในไทย โดยเฉพาะสินค้าของผู้ประกอบการไทยแต่จะไม่ให้ละเมิดกฎขององค์การการค้าโลก(ดับบลิวทีโอ)เพื่อสรุปเป็นแผนนำเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในขณะนี้หลังจากที่ผ่านมาประสบปัญหาการค้า จากผลกระทบทางการเมือง และการบริโภคที่ชะลอตัวนอกจากนี้ในสัปดาห์หน้าส.อ.ท. จะทำหนังสือไปยังองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.)เพื่อเสนอให้มีการกำหนดในร่างทีโออาร์โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(เอ็นจีวี) จำนวน 3,183 คัน วงเงินประมาณ 13,000 ล้านบาท หลังจากขสมก. ทำหนังสือสอบถามร่างทีโอไอ ฯการจัดซื้อรถดังกล่าวมายังส.อ.ท. โดยส.อ.ท. จะขอให้กำหนดรถเมล์เอ็นจีวี ต้องประกอบหรือต่อตัวถังรถในประเทศทั้งหมดเพราะการนำเข้า อาจเปิดช่องให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นได้และเป็นการสนับสนุนฐานการผลิตรถยนต์ของไทย โดยขณะนี้ไทยมีค่ายรถยนต์หลายราย ที่มีความพร้อม

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เอกชนชงคสช.ซื้อสินค้าในไทย

Posts related