นายรุ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 29 เปิดเผยว่า หลังจากที่ 3 สมาคมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ร่วมกันจัดงานดังกล่าวเมื่อวันที่ 14-17 พ.ย.ที่ผ่านมาแล้ว ปรากฎว่าได้รับความสนใจจากประชาชนผู้สนใจซื้อบ้านจำนวนมากตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีดูจากยอดการขอสินเชื่อในงานกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าครั้งที่แล้วมากถึง 20% ส่วนตัวเลขยอดขายภายในงานใกล้เคียงกัน และคาดว่าจะมียอดขายในโครงการหลังจากจบ พร้อมกันนี้ คาดว่าจะจัดงานดังกล่าวในครั้งต่อไป ระหว่างวันที่ 13–16 มี.ค. 57 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เช่นเดิม “ถึงแม้ว่า การจัดงานครั้งนี้จะมีปัจจัยจากเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อยอดผู้เข้าชมงานบ้างเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย โดยยอดผู้ชมงานลดลงกว่าครั้งก่อน 10% แต่ก็เป็นผู้บริโภคที่มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจริง หลังจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมา ได้รับสัญญาณที่เป็นบวกมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศที่เติบโตได้ดี ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ดอกเบี้ยลดลง ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น” ทั้งนี้ จากข้อมูลการลงทะเบียนผู้เข้าชมงาน พบว่า ผู้เข้าชมงานกว่า 37.33% เป็นผู้ที่เคยมาเข้าชมงานในครั้งก่อน และอีก 62.67% เป็นผู้เข้าชมงานเป็นครั้งแรก ด้านอาชีพของผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่ 55.25% เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาคือเจ้าของกิจการ 11.15% ที่เหลือเป็นราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ค้าขาย และวิชาชีพอิสระต่าง ๆ ด้านรายได้ของครอบครัวต่อเดือน พบว่า 44.66%มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท อีก30.66% มีรายได้ระหว่าง 30,000-50,000 บาท และ 10.36% มีรายได้ 500,000-70,000 บาท นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ถึง 61.67% ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกทม. รองลงมา คือ นนทบุรี10.3% หากรวมกรุงเทพฯ และ5จังหวัดปริมณฑลจะมี 85.16% โดยต้องการซื้อบ้านเดี่ยว 38.88% คอนโดมิเนียม 35.55% ทาวน์เฮ้าส์ 17.08% และในงบประมาณราคา 1-2 ล้านบาท สัดส่วน 39.13% ราคา 2-3 ล้านบาท 25.85% ต่ำกว่า 1 ล้านบาท 9.43% ราคา 3-4 ล้านบาท 13.50% และ 4-6 ล้านบาท 9.29%

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เอกชนเผยยอดขอสินเชื่อกู้ซื้อบ้านสูงขึ้นต่อเนื่อง

Posts related