นายประมนต์ สุธีวงศ์ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)และ อดีตประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้ประกาศควบคุมอำนาจการปกครองประเทศว่า แม้วิธีนี้จะเป็นปัญหาที่ทั่วโลกไม่ยอมรับ แต่เมื่อประเทศไทยมาถึงจุดนี้แล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหาแนวทางการปฏิรูปประเทศให้ได้เพราะไหนๆ ทำแล้ว ก็ต้องทำให้ดีที่สุด และที่สำคัญต้องเร่งชี้แจงต่างชาติให้เข้าใจว่าปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้จบยากหากไม่มีวิธีแก้ปัญหา ก็จะคาราคาซังจนเกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจประเทศอย่างรุนแรงและยืดยาว ดังนั้นเมื่อทำแบบนี้แล้ว แม้จะเจ็บบ้าง ก็ต้องเข้าใจและเชื่อว่า บางประเทศจะเข้าใจ และบางประเทศอาจไม่เข้าใจนายไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาและกรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า การประกาศยึดอำนาจตนรู้สึกเสียใจ เพราะทำให้ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาติตะวันตกมองไทยว่าเป็นประเทศป่าเถื่อน ไม่ก้าวหน้า ทั้งที่ประเทศตะวันตกมองไทยมีพัฒนาการด้านประชาธิปไตยที่ก้าวหน้ามากที่สุดในอาเซียนและอาจทำให้ทั่วโลกไม่เชื่อมั่นไทย ทำให้การค้าขายหยุดชะงัก อย่างไรก็ตามต้องรอดูต่อไปว่า ภายหลังการยึดอำนาจจะมีพวกลองของ มีเสียงระเบิดดังหรือมีรถถังออกมาหรือไม่ ถ้ามี ความน่าเชื่อถือของไทยจะยิ่งลดลง แต่ถ้าไม่มี ชีวิตประชาชนยังสงบสุขมีความปลอดภัย ก็ไม่น่าเสียหายมากนัก ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า จะคืนอำนาจให้ประชาชนได้เร็วเพียงใด และไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เอกชนแนะต้องเร่งชี้แจงต่างชาติ

Posts related