วันนี้(6พ.ค.) นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เปิดเผยว่าา จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งมีศูนย์กลางอยู่บริเวณ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ขนาด 6.3ริกเตอร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 5พ.ค.57 ที่ผ่านมาและปรากฏว่ามีสิ่งปลูกสร้างและประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวในวงกว้างนั้นเอไอเอสขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวภาคเหนือทุกท่านในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขอให้ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีรวมถึงยังส่งความห่วงใยถึงลูกค้าเอไอเอสในพื้นที่ 5 อำเภอ จ.เชียงราย ได้แก่ อ.พาน,อ.แม่สรวย,อ.แม่ลาว,อ.เวียงชัยและ อ.เมือง โดยจะยกเว้นการระงับบริการและ ยกเว้นการติดตามค่าใช้บริการในช่วงนี้ไปก่อน ซึ่งเบื้องต้นยกเว้นถึงวันที่13 พ.ค.57 เพื่อช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้บริการนอกจากนี้ยังขอยืนยันว่าเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอสไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นตัวชุมสายสถานีฐาน ระบบไฟฟ้า หรือระบบสื่อสัญญาณไฟเบอร์ออพติคโดยทีมวิศวกรได้เฝ้าติดตามสถานการณ์เครือข่ายเพื่อให้พร้อมรับกับเหตุการณ์อาฟเตอร์ช๊อค อย่างเต็มที่

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เอไอเอสใจดีไม่ระงับ-ไม่ท้วงค่าบริการลูกค้าพื้นที่แผ่นดินไหว

Posts related