นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการสถาบันยานยนต์ เปิดเผยว่า  ได้อนุมัติแต่งตั้งนายวิชัย จิราธิยุต เป็นผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์คนใหม่ โดยเบื้องต้นตนได้มอบนโยบายให้นายวิชัย เร่งส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่เป็นผู้ประกอบการไทย 100%  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 2,400 ราย  แบ่งเป็นบริษัทไทย 100 % จำนวน 1,850 ราย และบริษัทร่วมทุนกับต่างชาติ 550 ราย   นอกจากนี้ให้ส่งเสริมการผลิตรถยนต์ให้ได้ตามเป้าหมาย 3 ล้านคันภายในปี 60  และส่งเสริมโครงการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ระยะที่ 2 (อีโคคาร์ 2) ซึ่งภาคเอกชน ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมมา 10 ราย รวมมูลค่าเงินลงทุน 138,889 ล้านบาท กำลังการผลิต 1,581,000 คัน  รวมทั้งให้สถาบันยานยนต์ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนามากขึ้นผลักดันการสร้างห้องทดสอบที่ได้มาตรฐานเป็นของสถาบันยานยนต์เอง ++ขณะเดียวกันให้ติดตามความต่อเนื่องของโครงการสร้างสนามทดสอบยานยนต์ที่ได้มาตรฐานในไทย เนื่องจากส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานที่จะผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นอีกโดยนายวิชัย จะมีช่วงเวลาทดลองงาน 4 เดือน  นับตั้งแต่รับตำแหน่งในวันที่ 1 เม.ย. 57 เป็นต้นมา โดยมีวาระตำแหน่ง 4 ปี เงินเดือนเบื้องต้น 180,000 บาท “คณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีนายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เป็นประธานได้ใช้เวลา 3 เดือนในการคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมจากผู้ที่ยื่นใบสมัครเข้ามา 13 คน  โดยคณะกรรมการ ฯ มีเสียงเป็นเอกฉันท์เลือกนายวิชัย เพราะมีการแสดงวิสัยทัศน์ชัดเจน โดดเด่นที่สุด และเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมอยู่ในวงการยานยนต์มานาน โดยอดีตเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด  เคยผลักดันเทคโนโลยีรถโดยสารพลังงานเอทานอล 95% คันแรกของประเทศไทย” ส่วนกระแสที่หลายประเทศในอาเซียน เร่งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ตั้งเปาจะเป็นผู้นำการผลิตยานยนต์ในภูมิภาคนั้น ตนมองว่า ประเทศไทย ยังเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจ ของการลงทุนลงทุนอุตฯ ยานยนต์มากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค โดยเฉพาะค่ายรถญี่ปุ่น ยังให้น้ำหนักกับการลงทุนในไทย และไม่มีการย้ายฐานผลิตแต่อย่างใด เพราะญี่ปุ่นได้มีการลงทุนทั้งเทคโนโลยีและพัฒนาคุณภาพแรงงานในไทยเป็นจำนวนมาก นายวิชัย จิราธิยุต ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์  กล่าวว่า  เตรียมพัฒนาอุต ฯ ยานยนต์ตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการส่งเสริมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยที่มีจำนวน 1,850 ราย ให้มีศักยภาพ และรับการลงทุนในอนาคต โดยเฉพาะโครงการผลิตรถยนต์อีโคคาร์ 2 และเร่งผลักดันยอดผลิตรถยนต์ของไทยในปี 60 ให้ตามเป้าหมาย 3 ล้านคันแน่นอน และสถาบันยานยนต์เตรียมจับมือกับหน่วยงานพันธมิตรจัดงาน ออโตโมทีฟซัมมิท 2014  ในวันที่ 19 มิ.ย.   เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และรักษาฐานผลิตรถยนต์ในไทย เนื่องจากปัจจุบันประเทศอินโดนีเซีย กำลังถูกจับตาว่าจะเป็นผู้นำด้านการผลิตรถยนต์ของภูมิภาคแทนไทย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แต่งตั้งสถาบันยานยนต์คนใหม่

Posts related