นายวิเชียรพวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ได้หารือกับสมาคมโรงสีข้าวไทยและกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือชาวนา โดยได้ข้อสรุปแนวทางช่วยเหลือออกมา3 แนวทาง คือ การเชิญชวนให้ชาวนาและพี่น้องประชาชนโยกบัญชีเงินฝากจากสถาบันการเงินอื่นไปฝากไว้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ ธ.ก.ส.มีเงินทุนหมุนเวียนไปใช้ช่วยเหลือชาวนา                 ส่วนแนวทางที่ 2 ให้มีการจัดตั้งกองทุนชาวนาไทยโดยได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชื่อ กองทุนเพื่อช่วยเหลือชาวนาไทย เลขที่บัญชี 020033119718 สาขาจังหวัดนนทบุรี เพื่อขอรับบริจาคจากประชาชนที่สนใจเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวนาที่มีความเดือดร้อนโดยรายละเอียดแนวทางการช่วยเหลือและการใช้เงินจะมีการจัดทำรายละเอียดต่อไป และแนวทางที่3 จะผลักดันให้มีการจัดตั้งธนาคารชาวนาไทย เพื่อให้เป็นธนาคารของชาวนาอย่างแท้จริง                 นายยรรยง พวงราช  รมช. พาณิชย์ กล่าวว่า  เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำ ก็คือการระดมเงินฝากไปช่วย ธ.ก.ส.โดยขอชักชวนให้ประชาชนย้ายบัญชีเงินฝากจากแบงก์ที่ไม่ช่วยชาวนาไปฝากที่ ธ.ก.ส.ซึ่งเป็นธนาคารที่ช่วยชาวนาแทนและตนเองก็จะโยกเงินจากบัญชีเงินฝากจากแบงก์ที่มีอยู่ 2 แบงก์ ไปฝากที่ ธ.ก.ส.เช่นเดียวกันซึ่งการขอความร่วมมือลักษณะนี้เชื่อว่าไม่กระทบต่อวงการสถานการบันเงินแน่นอนเนื่องจากเจ้าเป็นสิทธิ์ของบัญชีที่จะฝากเงินที่ไหนก็ได้และที่สำคัญสถาบันการเงินก็มีสภาพคล่องมากมาย 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แนะประชาชนถอนเงินไปเปิดบัญชี ธ.ก.ส.

Posts related