นางรุ่ง มัลลิกะมาส โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ต้องการให้ภาครัฐมีมาตรการที่ชัดเจน เกี่ยวกับการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยปรับปรุงเทคโนโลยีเครื่องจักรต่าง ๆ ให้ทันสมัย สามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อลดปัญหาการใช้แรงงานลงไปด้วย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นการส่งออกของไทยให้ดีขึ้นได้ในระยะยาว ธปท.เห็นแนวโน้มความจำเป็นที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร เปลี่ยนเทคโนโลยีให้ทันสมัย ลดการใช้แรงงานให้น้อยลง เพื่อลดต้นทุนลงในระยะยาว หลังจากที่เกิดภัยน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 54 และปัญหาการขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำวันละ 300 บาท ซึ่งนอกจากมีปัญหาด้านต้นทุนเพิ่มขึ้นแล้ว ก็ยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงานอีกด้วย จึงได้ส่งเสริมให้ลงทุนด้านเครื่องจักรทดแทนในช่วงที่ผ่านมา  แต่นโยบายดังกล่าวก็ชะงักไป หลังจากมีปัญหาทางการเมืองเกิดขึ้น แต่ขณะนี้เมื่อการเมืองเริ่มนิ่งแล้ว ก็ต้องการให้ภาครัฐ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำมาตรการที่ชัดเจนในการส่งเสริมการลงทุน และมีความต่อเนื่อง “ขณะนี้เศรษฐกิจโลกกำลังเริ่มฟื้นตัว แต่ผู้ประกอบการไทยและประเทศไทยไม่ค่อยได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวนี้เท่าใดนัก เพราะมัวคิดแต่ว่า การผลิตยังไม่เต็มกำลังจึงไม่อยากจะลงทุนเปลี่ยนเครื่องจักร รวมทั้งรัฐก็ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจน ทำให้ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่ค้าลดน้อยถอยลง แม้ว่าก่อนหน้านี้ ผู้ประกอบการไทยจะปรับตัวบ้างแล้ว จากการออกไปลงทุนยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อใช้ทรัพยากรและแรงงานของเขา ซึ่งจะยังทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ถูกลง แข่งขันในตลาดโลกได้ แต่ทั้งนี้ หากสามารถเปลี่ยนทัศนคติของผู้ประกอบการให้เร่งปรับปรุงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มองไปข้างหน้าตลอด โดยมีภาครัฐช่วยประคองด้วยมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ ก็จะทำให้เอกชนมั่นใจ และตัดสินใจลงทุนเร็วขึ้น เชื่อว่าก็จะช่วยให้การส่งออกของไทยปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้เร็วกว่านี้”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แนะรัฐออกมาตรการส่งเสริมชัดเจน

Posts related