นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  เปิดเผยว่า แนะนำให้ผู้ประกอบการไทยเร่งทำตลาดส่งออกไก่ไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น หลังจากที่ผ่านมาในประเทศญี่ปุ่นได้ตรวจพบโรคไข้หวัดนกระบาด จนส่งผลให้ปริมาณการผลิตไก่ในประเทศลดลง แต่ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรสชาติ คุณภาพ ความปลอดภัย รวมถึงสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นด้วย ดังเช่นไก่ของออสเตรเลีย ทำแบรนด์ออสซี่ บีฟ จนเป็นที่รู้จักและนิยมในชาวญี่ปุ่นมาก ทั้งนี้ยังได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงโตเกียว ถึงการระบาดของโรคไข้หวัดนกในญี่ปุ่นโดยสถานการณ์ขณะนี้อยู่ระหว่างเฝ้าระวังพื้นที่ใกล้เคียง แต่ทางการญี่ปุ่นรับมือได้รวดเร็ว ตรวจพบเชื้อและสามารถกำจัดไก่ติดเชื้อไวรัสได้ใน 2 วันนับจากพบเชื้อ   “ประเทศไทยถือเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญในการส่งออกสินค้าไก่ทั้งแปรรูปและไก่สด และที่สำคัญเมื่อวันที่ 25 ธ.ค.56 ทีผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่นประกาศยกเลิกมาตรการระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกสดจากไทย ส่งผลให้ไก่ไทยมีโอกาสเข้าไปทดแทนภาคการผลิตที่ขาดหายไปในตลาดญี่ปุ่นได้” ด้านนายไผท สุขสมหมาย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงโตเกียว กล่าวว่า ภาคธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจที่ไม่ใช่ภาคการผลิตของญี่ปุ่นกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นผู้นำขยายการลงทุนในญี่ปุ่น โดยปี 56 มีสัดส่วนลงทุนสูงถึง 60%ของการลงทุนรวม หรือคิดเป็นมูลค่า 5.67 ล้านล้านเยน เติบโตขึ้น 9.7% โดยเฉพาะภาคธุรกิจบริการได้ขยายการลงทุนเพื่อรองรับการบริโภคภายในประเทศเติบโต เช่น ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 3 ราย มีแผนการลงทุนขยายสาขาในญี่ปุ่น ในปีงบประมาณ 57- 58  รวมมากกว่า 9,300 สาขา  ขณะที่ธุรกิจเกี่ยวกับภาคการผลิตมีมูลค่าการลงทุน 3.68 ล้านล้านเยน ขยายตัวเพียง 0.7% ทั้งนี้มูลค่าการลงทุนของธุรกิจที่ไม่ใช่ภาคการผลิตในปี 56 ขยายตัวในระดับเดียวกับมูลค่าการลงทุนใน ปี 49  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัว  แต่ก็ต้องระวังผลกระทบจากการขึ้นภาษีบริโภคในเดือนเม.ย.57 อาจกระทบต่อการขยายตัวในธุรกิจกลุ่มนี้ได้  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แนะไทยส่งไก่ตีตลาดญี่ปุ่น

Posts related