นายประสิทธิ์ วสุภัทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสนข่าวว่าธนาคารได้ส่งหนังสือเวียนให้ผู้จัดการสาขาทั่วประเทศของธนาคาร ให้สินเชื่อระยะสั้นสำหรับกลุ่มโรงสีและผู้ส่ออกข้าวที่มีศักยภาพ โดยเตรียมวงเงินให้กู้ไว้20,000 ล้านบาท ว่า   ธนาคารไม่ได้ปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลผ่านโรงสี เพื่อนำไปใช้ในโครงการรับจำนำข้าว  แต่เป็นการปล่อยกู้ผ่านตั๋วสัญญาพี/เอ็น ซึ่งเป็นเงินกู้ประเภทหนึ่งให้กับโรงสีที่มีประวัติดี และเข้าร่วมประมูลข้าวในสต็อคขององค์การคลังสินค้า(อคส.)    “ ตั๋วสัญญาพี/เอ็น เป็นสินเชื่อปกติ ที่ธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้ให้กับลูกค้ากลุ่มโรงสีอยู่แล้ว  แต่ที่ผ่านมาลูกค้ากลุ่มโรงสีไม่ได้ยื่นขอสินเชื่อดังกล่าว  แต่หลังจากที่เปิดประมูลสต็อกข้าวอคส. มีกลุ่มโรงสี แสดงความสนใจยื่นขอใช้ตั๋วสัญญาพี/เอ็น ดังนั้นธนาคารจึงกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยกู้ให้ชัดเจนขึ้น  เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  โดยผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดถึงจะสามารถกู้ผ่านตั๋วสัญญาพี/เอ็นได้”  สำหรับคุณสมบัติลูกค้าที่มีสิทธิ์กุ้ผ่านตั๋วสัญญาพี/เอ็น คือ   ต้องเป็นลูกค้าผู้ค้าข้าวหรือผู้ส่งออก   ซึ่งเป็นผู้มีสินเชื่อเดิมกับธนาคาร   และเป็นลูกหนี้ปกติของธนาคาร (ไม่เป็นหนี้เสีย)   ประกอบธุรกิจมีกำไรไม่น้อยกว่า 2 ปี  ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ติดลบ อันดับความเสี่ยงบีบีบี  และมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน  ส่วนเงื่อนไขปล่อยกู้ 70% ของมูลค่าสินค้าไม่เกิน 200 ล้านบาท  และตั๋วพี/เอ็นมีอายุไม่เกิน 9 เดือน ส่วนธุรกิจโรงสีที่มีตั๋วพี/เอ็นเดิมและยังไม่เบิกใช้สามารถเบิกใช้วงเงินที่เหลืออยู่ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปล่อยกู้และป้องกันเอ็นพีแอลที่จะเกิดขึ้น “การออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อระยะสั้นสำหรับผู้ประกอบการค้าข้าว  เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการนำไปซื้อข้าวสาร ซึ่งเป็นไปตามวงจรธุรกิจปกติ และเป็นสินเชื่อที่ธนาคารได้ปล่อยให้กับลูกค้าในกลุ่มโรงสีมานานแล้ว เพียงแต่ธนาคารได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อให้กรอบการดำเนินงานชัดเจนมากยิ่งขึ้น  และธนาคารได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ตั้งแต่ปลายธ.ค.ที่ผ่านมา โดยเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากธนาคารมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงสีจำนวนมาก”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แบงก์กรุงไทยยันไม่ปล่อยกู้จำนำข้าวให้รัฐบาลผ่านโรงสี

Posts related