รายงานข่าวจากธนาคารพาณิชย์แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ในระหว่างวันที่ 11-16 เม.ย. ธนาคารพาณิชย์   7 แห่งได้สำรองเงินสดรองรับการเบิกถอนของประชาชนในช่วงวันหยุดยาววงเงินประมาณ 182,176 ล้านบาท  เพื่อใช้จ่ายในการเดินทาง-จับจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยว ซึ่งปริมาณสำรองปีนี้หากเทียบกับปีที่ผ่านมามีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงขึ้นอยู่กับฐานลูกค้าของธนาคารในแต่ละแห่ง   แต่เชื่อว่าการชุมนุมทางการเมืองทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวอาจทำให้ประชาชนมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยในปีนี้มากกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์ต่างยืนยันว่า ปริมาณเงินสำรองผ่านสาขาและตู้เอทีเอ็มมีเพียงพอในการเบิกถอนและเชื่อว่าไม่มีปัญหาเงินไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของประชาชน  ทั้งนี้ธนาคารกรุงไทยจัดสรรวงเงินไว้ 45,700 ล้านบาท    ลดลง 11,300 ล้านบาท  หากเทียบกับปี 56 ที่มีวงเงิน 57,000 ล้านบาท แบ่งเป็นสำรองใน  กรุงเทพฯ   12,300 ล้านบาท     ภูมิภาค      33,400 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มีตู้เอทีเอ็ม 9,663 แห่ง และสาขา 1,117 แห่ง สำหรับธนาคารกรุงเทพได้สำรองเงินสด ในช่วงวันหยุด 12-15 เม.ย.นี้ วงเงิน 45,000 ล้านบาท ผ่านช่องทางบริการเอทีเอ็มที่มีกว่า 8,500 จุด    ทั่วประเทศ  ซึ่งลูกค้าสามารถใช้บริการของทางธนาคารผ่านสาขาไมโคร ภายในห้างสรรพสินค้า และจุดชุมชน กว่า 300 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งธนาคารจะเปิดทำการปกติตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. เป็นต้นไป นอกจากนี้ ทางธนาคารยังได้เตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการเพิ่มความถี่ในการเติมเงินยัง          ตู้เอทีเอ็มที่ตั้งอยู่ในจุดท่องเที่ยวทั่วประเทศเป็นกรณีพิเศษ ขณะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้สำรองเงินสดสำหรับสาขา และเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้วงเงิน 35,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1.5% แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพฯ 17,750 ล้านบาท และในเขตต่างจังหวัด 17,250 ล้านบาท โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 1,180 สาขา  มีเครื่องเอทีเอ็มรวม 9,202 เครื่อง ส่วนธนาคารทหารไทยได้สำรองเงินช่วงสงกรานต์ปีนี้มีประมาณ 12,000 ล้านบาท จากปีที่แล้วอยู่ที่ 8,000 ล้านบาท แบ่งเป็น ศูนย์เงินสด    3,700 ล้านบาท   สาขาทั่วประเทศ  4,000 ล้านบาท  และเอทีเอ็มทั่วประเทศ  4,300 ล้านบาท    ซึ่งปัจจุบันมีเอทีเอ็มทั่วประเทศอยู่ที่ 2,386 แห่ง และสาขาอยู่ที่ 453 แห่ง ด้านธนาคารซีไอเอ็มบีไทยสำรองเงินสดประมาณ 2,300 ล้านบาทผ่านเอทีเอ็ม 1,500 ล้านบาท และสาขา 800 ล้านบาท  รายงานข่าวจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาแจ้งว่า  เตรียมเงินสดรองเงินสดผ่านตู้กรุงศรีเอทีเอ็ม และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ รวม 16,576 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 56 จำนวน 1,597 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินสดสำรองสำหรับบริการผ่านตู้กรุงศรีเอทีเอ็ม จำนวน 12,839 ล้านบาท และผ่านสาขาของธนาคารจำนวน 3,737 ล้านบาท  ซึ่งปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 611 สาขา และตู้กรุงศรีเอทีเอ็มจำนวน 4,633 ตู้ทั่วประเทศ รายงานข่าวจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาแจ้งว่า  เตรียมเงินสดรองเงินสดผ่านตู้กรุงศรีเอทีเอ็ม และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ รวม 16,576 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 56 จำนวน 1,597 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินสดสำรองสำหรับบริการผ่านตู้กรุงศรีเอทีเอ็ม จำนวน 12,839 ล้านบาท และผ่านสาขาของธนาคารจำนวน 3,737 ล้านบาท  ซึ่งปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 611 สาขา และตู้กรุงศรีเอทีเอ็มจำนวน 4,633 ตู้ทั่วประเทศรายงานข่าวจากธนาคารกสิกรไทยแจ้งว่า  ธนาคารสำรองเงินสดวันยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ 12-15เม.ย. 25,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,000 ล้านบาท  แบ่งเป็นสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 8,800 ล้านบาท   ขณะที่ผ่านตู้เอทีเอ็ม9,023 เครื่อง ทั่วประเทศวงเงิน  16,800 ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แบงก์แห่สำรองธนบัตรรับสงกรานต์

Posts related