เพราะยอดการส่งออกเครื่องประดับในปี 2556 ที่หดตัวเพราะสภาพเศรษฐกิจของยุโรปที่ยังไม่ฟื้นกลุ่มธุรกิจแพรนด้า (PRANDA GROUP) จึงเดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจรุกการค้าปลีกเพิ่ม เตรียมพร้อมปี 2557 รองรับตลาดสินค้าแบรนด์สหรัฐ ยุโรป และ AEC กลุ่มบริษัทแพรนด้าตั้งเป้าปี 2557 เตรียมความพร้อมทางธุรกิจที่จะรองรับการขยายตลาดสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศยุโรปที่คาดว่าเศรษฐกิจจะกลับสู่ภาวะปกติรวมไปถึงการขยายตลาดค้าปลีกสินค้าแบรนด์ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ที่มีโอกาสทั้งในอินโดนีเซีย เวียดนามและไทย ซึ่งคาดว่าด้วยปัจจัยเหล่านี้จะสามารถทำยอดขายในปี 2557 กลับมาเติบโตปกติโดยประมาณ 10% หรือเป็นจำนวน 4,000 ล้านบาทในระยะยาวบริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นในขีดความสามารถของการแข่งขันระดับประเทศ การพัฒนาฝีมือด้านการผลิตตลอดจนปัจจัยสนับสนุนด้านต่าง ๆ และด้วยการมีฐานการผลิต (Production Operation) ที่หลากหลายของบริษัทฯในการผลิตสินค้าเครื่องประดับทองและเงิน โดยมี 7 โรงงานใน 4 ประเทศและมีความยืดหยุ่นที่จะรองรับการคำสั่งซื้อที่หลากหลายของลูกค้าได้อีก ทั้งยังมีศูนย์ออกแบบและพัฒนาสินค้าของตนเอง (Design& Product Development Center) เพื่อลดระยะเวลาในการผลิตสินค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบริษัทฯยังมีฐานการจัดจำหน่าย(DistributionOperation) ของตนเองที่ต่างประเทศทั้งในสหรัฐ ยุโรป และเอเชีย ซึ่งสามารถเปิดตลาดใหม่ได้อย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันมีบริษัทย่อยที่เป็นฐานการจัดจำหน่ายทั้งหมด 5 บริษัท รวมทั้งมีฐานการค้าปลีก (Retail Operation) โดยมีบริษัทย่อยที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการการค้าปลีกซึ่งรวมถึงร้านค้าปลีกของบริษัทเองและการจัดจำหน่ายผ่านระบบแฟรนไชส์เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเครื่องประดับโดยตรงปัจจุบันมี 4 บริษัทในไทยอินโดนีเซีย เวียดนามและจีน โดยใช้แบรนด์ของตนเองเพื่อกระจายความเสี่ยงทางด้านตลาดและมองหาตลาดที่ศักยภาพในการเติบโตในอนาคต.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แพรนด้าปรับกลยุทธ์ – ลูกเล่น/ลีลา

Posts related