ทุกวันนี้อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติเป็นจำนวนมาก เรามาดูกันว่าอนาคตแรงงานต่างชาติในไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง ไรบ้าง ในช่วงที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีจำนวนคนว่างงานน้อยที่สุดคือไม่ถึง 1% เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา หรือยุโรปที่มีอัตราการว่างงานอยู่เกือบ 10% นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น และผู้คนกำลังพะวงว่าประเทศไทยอาจจะขาดแรงงาน  ซึ่งความจริงประเทศไทยได้ขาดแรงงานมานานแล้วในภาคเกษตร เพราะว่าภาคเกษตรนั้นคนไทยที่มีอันจะกิน หรืออยากจะมีรายได้มากขึ้นก็เข้าเมือง ยิ่งไปกว่านั้นคือการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ วันนี้มีคนไทยไปทำงานในต่างประเทศกว่า 1 ล้านคน ทำรายได้ให้ประเทศเป็นจำนวนมาก   แต่ละปีมีการส่งเงินกลับประเทศเป็นจำนวนหลายหมื่นล้านบาท ถ้าเรากลับมามองในบ้านเราว่า ขณะที่แรงงานในประเทศไทยกำลังพะวงว่าจะขาดแคลนแรงงาน เมื่อเกิดการยกเลิกชายแดนกับเพื่อนบ้านของเราในปีค.ศ. 2015 คาดว่าจะมีแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ แน่นอนตอนนั้นก็จะทำให้แรงงานที่จะใช้ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ จะมีคนให้ใช้อย่างเหลือเฟือ        ดังนั้น ถ้าหากรวมแรงงานเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เข้าด้วยกัน ไทยจะมีประชากรแรงงานกว่า 200 ล้านคน ซึ่งจะมีมากอย่างเหลือเฟือ จึงไม่ต้องกังวลว่าอนาคตเราจะขาดแรงงาน และเมื่อมีคนมากมายขนาดนั้น สังคมไทยก็จะต้องมีการจัดสรรงบประมาณทางด้านการศึกษาและสุขภาพ รองรับการขยายตัวของคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้… วิกรม กรมดิษฐ์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แรงงานและสังคมที่จะเปลี่ยนแปลง – มองโลก แบบวิกรม

Posts related