นายเศรษฐา ทวีสินกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า เมื่อวันที่28 ก.ค.ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้นุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก8,209 ล้านบาทจากเดิม11,614ล้านบาท เป็น 19,823ล้านบาท ภายในปี 62ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่3,614 ล้านหุ้นราคาหุ้นละ 1.07บาท และออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญ(วอแรนท์ 2)ไม่เกิน 3,614ล้านหน่วย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราส่วน3 หุ้นเดิมต่อ1 วอแรนท์โดยกำหนดใช้สิทธิ์ภายในวันที่7 ต.ค.นี้และจะขออนุมัติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่12 ก.ย.57 เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างยั่งยืนและเน้นการสร้างกำไรเพิ่มมากขึ้นนับจากนี้ จากนี้ไปบริษัทจะดำเนินงนภายใต้กลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการแสวงหาโอกาส ปรับกลไกภายในองค์กรให้สอดคล้องกับโอกาสในการสร้างประโยชน์สูงสุดและมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของปีนี้ยังคงตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่33,000 ล้านบาทจากโครงการที่รอโอนอยู่55,000 ล้านบาทซึ่งจะรับรู้รายได้ในปีนี้18,000 ล้านบาทที่เหลือทยออรับรู้ถึงปี59 ด้านยอดขายนั้นยังมั่นใจว่าจะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้30,000 ล้านบาทแม้ว่าครึ่งปีแรกนี้จะทำได้เพียง 4,000ล้านบาทก็ตามทั้งนี้เพราะมีโครงการที่พร้อมขายมูลค่าอีก6,000 ล้านบาททำให้มั่นใจว่าสิ้นปีนี้จะมีกำไรสิทธิ์10-11% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่8% และปีหน้าจะเพิ่มเป็น13-14% ได้ “เราตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตไม่ต่ำกว่าปีละ10% ในช่วง 3ปีหลังจากนี้ โดยปีหน้าคาดว่าจะมีรายได้ 35,000-36,000ล้านบาท ปี 59เป็น 40,000-42,000ล้านบาท และเป็น 44,000-47,000ล้นาบาท ในปี 60ซึ่งกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจหลังจากเพิ่มทุนจะเน้นการเพิ่มอัตรากำไรสุทธิมากกว่ายอดขายรวมถึงการทำให้ช่องว่างระหว่างยอดขายกับยอดรับรู้รายได้ต่ำลง” “ การเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากทำให้มั่นใจว่าจะขึ้นเป็นที่3 ในวงการอสังหาริมทรัพย์โดยนอกจากมีเงินทุนมากพอที่จะขยายธุรกิจครบวงจรทั่วประเทศแล้วยังนำไปลดสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนลงจากปัจจุบัน2.14เท่า เหลือ 0.8–1เท่าใน 3ปีข้างหน้าได้ด้วยซึ่งจะสามารถดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทได้เป็นอย่างดี”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “แสนสิริ”เพิ่มทุน8,000 ล้านบาท

Posts related