วันนี้(11ก.ย.) นายมานพโตการค้า ประธานชมรมผู้ประกอบการโทรทัศน์โครงข่ายทีวีดาวเทียมและเคเบิล และเปิดเผยว่า ภายหลังจากที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)ส่งหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลเมื่อวันที่10 ก.ย. ที่ผ่านมาในขณะนี้ผู้ประกอบการยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวอย่างเป็นทางการ แต่หากได้รับหนังสือแล้วผู้ประกอบการโครงข่ายฯยินดีที่จะปฎิบัติตามโดยการดึงสัญญาณช่อง3 อะนาล็อกออกจากโครงข่ายฯ  และอาจจะมีการเรียกผู้ประกอบการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์กรณีที่ไม่สามารถรับชมช่อง3 อนล็อกไปบนโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ระบุถึงสาเหตุครั้งนี้ และต้องแจ้งให้ผู้รับชมทราบว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากทางผู้ประกอบการทั้งโครงข่ายและกล่องดาวเทียม เคเบิล  นายสมพรธีระโรจนพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พีเอสไอ โฮลดิ้ง เปิดเผยว่า  ขณะนี้พีเอสไอ ยังไม่ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากทางสำนักงานกสทช.แต่เมื่อใดก็ตามที่หนังสือมาถึงก็พร้อมที่ปฎิบัติตามโดยการดึงสัญญาณช่อง 3อนาล็อกออกจากโครงข่าย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้รับชมผ่านตัววิ่งหน้าจอ  ทั้งนี้พีเอสไอเข้าใจการปฎิบัติหน้าที่ของกสท.และในขณะเดียวกันก็เข้าใจช่อง 3 ที่ต้องดำเนินการธุรกิจเช่นกัน   ด้านนายณัฐวัชร์วรนพกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ  ซีทีเอช เปิดเผยว่า ได้เตรียมแผนกาประชาสัมพันธ์ผ่านตังวิ่งบนหน้าจอและแสดงเพจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้รับชมนอกจากนี้ทำความเข้าใจไปยังร้านค้าที่ขายกล่อง ขายจาน เพื่อแจ้งให้ลูกค้าซีทีเอชทราบว่าจะไม่สามารถรับชมช่อง 3 อะนาล็อกได้ รวมถึงแจ้งคอลเซ็นเตอร์ให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อรองรับลูกค้าที่คาดว่าจะโทรเข้ามาสอบถามหากไม่สามารถรับชมช่อง3 อนาล็อกได้   รายงานข่าวแจ้งว่าส่วนกรณีที่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สามารถจัดพิมพ์คูปองได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด กสทช. ได้เรียก 2 บริษัท คือ บริษัท จันทวานิชและ บริษัททีเคเอส ที่ได้รับการแนะนำจากโรงพิมพ์ของรัฐเข้ามาเสนอราคาเพื่อจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษ โดยจันทวานิชได้เสนอราคา ที่ใบละ1.95 บาท จากราคาที่กสทช. กำหนดไว้ไม่เกิน2.80 บาทต่อใบ แต่หากทั้ง 2 รายเสนอใกล้เคียงกัน กสทช. จะให้พิมพ์ทั้งคู่เพื่อให้คูปองได้แจกจ่ายตามเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้จะเร่งดำเนินการแจกให้รวดเร็วขึ้นประมาณต้นเดือนต.ค. 57 จากแผนเดิมวันที่15 ต.ค. 57   ส่วนที่เหลือจะพิจารณา คือมีบ้าน ไม่มีเจ้าบ้าน ไม่มีผู้อยู่อาศัย 7.3 ล้านครัวเรือน และมีบ้านไม่มีเจ้าบ้าน แต่มีผู้อยู่อาศัย 2.4 ล้านครัวเรือนต่อไป      

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : โครงข่ายดาวเทียม-เคเบิลรอสอยสัญญาณช่อง 3 อนาล็อก

Posts related