สนามกีฬาแพนทานอล อารีน่า ตั้งอยู่ในเมืองกุยาบา รัฐมาตูโกรสซู ประเทศบราซิล   ใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน โดยสามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 43,000 คน และมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับความต้องการในอนาคตได้ สนามกีฬาแห่งใหม่นี้มีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่า “O Verd ใo” (The Big Green) สืบเนื่องมาจากแนวคิดอย่างยั่งยืนที่ได้รับการปรับใช้ในการก่อสร้างและการดูแลสนาม โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการออกแบบและจัดเตรียมโดยบริษัท อัลไลด์ เทเลซิส และบริษัท พานาโซนิค เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะประกอบด้วยระบบโทรศัพท์ (IP และ PABX) กล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย (กล้อง IP)  การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ป้ายดิจิตอล ระบบควบคุมการเข้าถึง (เครื่องอ่านบัตรอาร์เอฟไอดี และช่องทางเข้าออก) และฟังก์ชันเพิ่มเติมต่างๆ เช่น ระบบเสียง ที่จะผสานรวมกันกลายเป็น “สนามกีฬาอัจฉริยะ” ระดับโลกของสำนักเลขาธิการพิเศษมาตูโกรสซู (Mato Grosso Special Secretariat : SECOPA) โดยเฉพาะ บริษัท อัลไลด์ เทเลซิส และบริษัท พานาโซนิค เริ่มทำงานในโครงการนี้ร่วมกันเมื่อปี 2556 โดยในระยะแรกจะมุ่งเน้นไปที่โซลูชั่น IP PABX และระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP ของทั้งสองบริษัท วิศวกรด้านโซลูชั่นของบริษัท อัลไลด์ เทเลซิส ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท พานาโซนิค ให้เข้าร่วมออกแบบและวางแผนข้อกำหนดด้านไฟร์วอลล์ ข้อกำหนดของเซิร์ฟเวอร์สำหรับการบริการต่าง ๆ และครอบคลุมในด้านเครือข่ายสำหรับทั้งสนามด้วย การแข่งขันฟุตบอลโลกถือเป็นเหตุการณ์สำคัญระดับนานาชาติที่จะเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ จำเป็นต้องมีความพร้อมในระดับสูงครอบคลุมในทุกบริการ หากมีการหยุดชะงักเพียงชั่วขณะในระหว่างการแข่งขันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ สำหรับโครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะประกอบด้วยศูนย์ข้อมูลสองแห่งที่ตั้งอยู่ในแต่ละด้านของสนามกีฬา โดยแต่ละแห่งสามารถรองรับโหลดการรับส่งข้อมูลทั้งหมดของสนามในช่วงข้อมูลสูงสุด (พีค) ได้ในลักษณะที่เป็นอิสระแยกจากกัน ศูนย์ข้อมูลเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับห้องปฏิบัติการที่มีครอบคลุมอยู่ทั่วทั้งสนามมากกว่า  20 ห้อง ซึ่งการทำงานทั้งหมดจะสามารถผสานรวมและควบคุมได้อย่างง่ายดาย จะเห็นได้ว่าเครือข่ายของบริษัท อัลไลด์ เทเลซิส ได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และระบบควบคุมทั้งหมดได้อย่างเต็มรูปแบบตลอดเวลา ความร่วมมือระหว่างบริษัท อัลไลด์ เทเลซิส และบริษัท พานาโซนิค จะครอบคลุมในทุกกระบวนการจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ รวมถึงการทดสอบการใช้งานและการใช้งานจริงในระหว่างการแข่งขัน อีกทั้งยังจะจัดให้มีการฝึกอบรมสำหรับพนักงานในด้านการติดตั้ง การให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการโครงการ การสนับสนุนระยะไกล และการดำเนินการติดตั้ง ณ สถานที่จริง ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจได้ว่าองค์ความรู้และทักษะทั้งหมดที่บริษัทมีจะได้รับการถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติงานจริงที่จะต้องใช้งานสนามกีฬาในทุกวันหลังจากการส่งมอบ.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : โครงสร้างพื้นฐานไอซีทีในฟุตบอลโลก 2014

Posts related