นายสมนึก บำรุงสาลี อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เข้าโครงการลดผลกระทบการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มครัวเรือน (แอลพีจี) มาขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์กว่า 100,000 รายแล้วจากก่อนหน้าเมื่อช่วง1-2เดือนแรกของการปรับราคามีการลงทะเบียนเพียง 30,000 -40,000 รายเท่านั้น เนื่องจากขณะนี้การปรับขึ้นราคาก๊าซแอลพีจี กิโลกรัม (ก.ก.) ละ 50 สต.ต่อก.ก.ได้ปรับขึ้นแล้ว 4ครั้ง ทำให้ราคาแอลพีจีปรับราคามาอยู่ที่ 20.13 บาทต่อก.ก. หรือปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้ว 2 บาทต่อก.ก. ทั้งนี้ในจำนวนผู้ที่มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ซื้อแอลพีจีในราคาเดิม 18.13บาทต่อก.ก.แยกเป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าฟรี47,000 ราย ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มร้านค้าหาบเร่ แผงลอย โดยมีการใช้สิทธิ์จริงผ่านการส่งข้อความเอสเอ็มอีจำนนว 175,000 ครั้ง ซึ่งหากเทียบกับจำนวนผู้มาลงทะเบียนเข้าโครงการใช้สิทธิ์กับจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการทั้งหมด7.7 ล้านราย อาจจะเป็นจำนวนที่น้อยก็ตาม แต่เชื่อว่าในระยะ 6 เดือนของการปรับราคาขึ้นรวม3 บาทต่อก.ก. จะเริ่มมีผู้มาใช้สิทธิ์จริงมากขึ้น แต่ในช่วงแรกของการปรับราคาหลายคนยังเห็นว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประกอบกับการใช้ถังแอลพีจีเดิมยังไม่หมด ทำให้ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ สำหรับการเข้าร่วมโครงกาของร้านแก๊ส เพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ นั้นปัจจุบันมีร้านเข้าโครงการแล้ว 5,500 แห่ง เริ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้น จากก่อนหน้านี้ที่เคยมีปัญหาว่าบางร้านไม่ยอมเข้าร่วมโครงการทำให้ผู้ใช้แอลพีจีได้รับผลกระทบ โดยกรมธุรกิจพลังงานได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ให้ความรู้กับบรรดาร้านแก๊ส ทั่วประเทศจำนวน 18 ครั้ง ภายในระยะเวลา 20 วันทำให้มีจำนวนร้านแก๊สเข้าโครงการเพิ่มขึ้น 1,100 แห่ง ด้านนายชิษณุพงศ์ รุ่งโรจน์งามเจริญ นายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) กล่าวว่า ขณะนี้ร้านแก๊สได้เข้าโครงการกับภาครัฐมากขึ้น หลังจากที่มีการทำความเข้าใจและชี้แจงถึงขั้นตอนการรับลงทะเบียน การใช้สิทธิ์ซื้อแอลพีจีราคาเดิม ซึ่งได้บอกกับสมาชิกร้านแก๊สว่าหากไม่เข้าโครงการจะเป็นการเสียโอกาสทางธุรกิจด้วย เพราะลูกค้าจะไปซื้อแก๊สที่อื่น ขณะเดียวกันยังส่งผลกระทบลูกค้าของตัวเองด้วย ที่ไม่ได้รับความสะดวกในการซื้อถังแก๊ส สำหรับปัญหาการสำรองเงินจ่ายเงินชดเชยจากผู้ค้ามาตรา7 นั้น ยังไม่พบปัญหา ซึ่งโดยเฉลี่ยผู้ค้ามาตรา7 จะโอนเงินให้กับร้านแก๊สเพื่อชดเชยจากการจำหน่ายแอลพีจีในราคาเดิม

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ใช้สิทธิ์แอลพีจีเพิ่ม

Posts related