นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งการหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม 12 หน่วยงาน ทั้งระบบถนน น้ำ ราง อากาศ ให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณที่ค้างจ่ายจากปี 57 วงเงิน 31,309 ล้านบาท รวมถึงโครงการในงบประมาณปี 58 ที่มีวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้เสร็จและลงนามสัญญาให้ทันในวันที่ 25 ธ.ค.57 เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน และทำให้เศรษฐกิจปี 57 ขยายตัวได้ 2% ตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ “ช่วงนี้ได้กำชับให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานต้องทำงานเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เพราะต้องเร่งเบิกจ่ายงบประมาณที่ค้างจากปี 57 ซึ่งยกยอดไปใช้ในปี 58 รวมถึงเร่งเบิกจ่ายงบปี 58 บางส่วนให้เสร็จทันสิ้นปีนี้ตามนโยบายของภาครัฐ และที่สำนักงบประมาณแจ้งมา เพื่อช่วยกระตุ้นจีดีพีปีนี้ให้ขยายตัวได้ โดยในส่วนงบประมาณของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทแม้จะมีงบกันไว้เบิกเหลื่อมอยู่เกินหมื่นล้าน แต่ไม่น่ามีปัญหาเพราะส่วนใหญ่เป็นการสร้างและขยายถนน แต่ที่ต้องเร่งมือจะเป็นงบในการขุดลอกร่องน้ำของกรมเจ้าท่าที่อาจล่าช้า เพราะมีปัจจัยเรื่องธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไขลาน 12 หน่วยงานเร่งเบิกจ่าย

Posts related