นางศรีรัตน์  รัษฐปานะ  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  เปิด เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการฯได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยเดือน มี.ค. จำนวน  26  ราย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 26%  มีเงินลงทุน 2,229  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% สาเหตุที่มีปริมาณนักธุรกิจต่างชาติมายื่นขออนุญาตลดลงมาจากมีสถานการณ์การชุมนุมในประเทศไทย  เมื่อรวมในไตรมาสแรกของปี57 (ม.ค.- มี.ค.)  ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวแล้ว  86ราย ลดลง 13%  เงินลงทุน 4,815 ล้านบาทเพิ่ม 32%   สำหรับการอนุมัติในเดือนมี.ค. 26 ราย เช่น  ธุรกิจบริการ จำนวน 16 ราย เงินลงทุน 1,945 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้แก่บริษัทเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน บริการทางบัญชีและให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น ประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ จีน ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกงเนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีธุรกิจสำนักงานผู้แทนหรือสำนักงานภูมิภาค   8 ราย  มีเงินลงทุน  30ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต การตลาดการลงทุน ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ  ประเทศที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลียเกาหลี สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร “ยังมีกลุ่มที่เกี่ยวกับคู่สัญญากับภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  2 ราย เงินลงทุน 254  ล้านบาท ได้แก่ บริการด้านวิศวกรรม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและติดตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมัน และบริการให้คำปรึกษาแนะนำ ควบคุมและบริหารจัดการโครงการก่อสร้างสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว  ประเทศที่ได้รับอนุญาตคือญี่ปุ่น                         

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไตรมาศแรกปี 57 ต่างด้าวลงทุนไทย 4,815 ล้านบาท

Posts related