บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เดินหน้าส่งความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจับมือกับกองทัพอากาศไทย จัดส่งอุปกรณ์การสื่อสารผ่านดาวเทียม เพื่อเชื่อมต่อกับสัญญาณดาวเทียมไทยคม-4 (ไอพีสตาร์) เพื่อช่วยสนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่ประสบภัย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม เปิดเผยว่าในฐานะบริษัทดาวเทียมไทย ไทยคมได้เร่งส่งความช่วยเหลือ และขอเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปสนับสนุนระบบโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประสบภัย โดยความร่วมมือกับกองทัพอากาศไทย ในการลำเลียงอุปกรณ์การสื่อสารดาวเทียม สำหรับเชื่อมต่อกับสัญญาณดาวเทียมที่มีศักยภาพสูงอย่าง ดาวเทียมไทยคม-4 (ไอพีสตาร์) ร่วมกับสิ่งของบริจาคจากทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยเครื่องบิน C-130 เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศฟิลิปปินส์ โดยออกเดินทางในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ความช่วยเหลือดังกล่าว ถือเป็นการให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องเป็นชุดที่ 2 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ไทยคมได้เข้าไปสนับสนุนระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมในเมืองทาโคลบัน (Tacloban) เพื่อให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่สามารถใช้ระบบการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มาแล้ว “การเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือด้านระบบการสื่อสาร ถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่ไทยคมมุ่งมั่น ในการนำศักยภาพด้านโครงข่ายอุปกรณ์การสื่อสาร ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและสัญญาณดาวเทียมไทยคม-4 (ไอพีสตาร์) เข้าไปช่วยเชื่อมต่อให้ทุกการสื่อสารสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกที่ ทุกเวลา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่การสื่อสารปกติเข้าไปไม่ถึง พื้นที่ที่ถูกตัดขาดการสื่อสาร หรือกรณีเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินต่างๆ โดยพร้อมให้การสนับสนุนหรือประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหรือผู้เดือดร้อนในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ” นางศุภจี กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไทยคมส่งไอพีสตาร์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟิลิปปินส์

Posts related