นางวรางค์ ไชยวรรณกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้นอีก2,000-3,000 ล้านบาท หรือ 1-2 % จากพอร์ตลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีอยู่ปัจจุบัน 9,540 ล้านบาท หรือมีสัดส่วน 4.59 % เพื่อต้องการให้สัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นอยู่ที่ระดับ6% ในสิ้นปีนี้ ส่วนหุ้นที่จะลงทุนเพิ่มจะเป็นหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดีและให้เงินปันผลในระดับสูงแต่เป็นหลักทรัพย์ใดนั้นอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ว ๆนี้ นอกจากนี้บริษัทมีแผนเข้าลงทุนในหุ้นกู้เอกชนเพิ่มขึ้น เพราะผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรอยู่ในระดับต่ำทำให้บริษัทจำเป็นต้องหาสินทรัพย์ลงทุนอื่นที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงมากขึ้น ซึ่งล่าสุดบริษัท ฯ ได้เข้าลงทุนในหุ้นกู้เอกชนเฉลี่ยรายละ400-500ล้านบาทสำหรับพอร์ตการลงทุนรวมของบริษัทในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมามีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น208,147ล้านบาท แบ่งป็นการ ลงทุนในพันธัตรรัฐบาล51.69%พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ6.59%พันธบัตรต่างประเทศ1.4%หุ้นกู้ต่างประเทศ7.26%ตราสารทุน4.59%หน่วยลงทุน2.11%หุ้นกู้เอกชน2.2%เงินฝากสถาบันการเงิน5.52%ตั๋วเงินธนาคารพาณิชย์8.66% ส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนปีนี้น่าจะใกล้เคียงกับช่วงปีที่ผ่านมาในระดับ5%นายครรชิต สิงห์สุวรรณ์ รักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกล่าวว่าธนาคารได้ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิต บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตและบริษัทอาคเนย์ประกันภัย เปิดให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันตะกาฟุล ผ่านช่องทาง 129สาขาของธนาคารเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงประกันชีวิต และประกันภัยตามหลักศาสนาโดยตั้งเป้าครึ่งปีหลัง มีเบี้ยประกันรวม 500 ล้านบาท มีมูลค่าคุ้มครอง 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยประกันชีวิต 148 ล้านบาท มูลค่าคุ้มครอง 1,000 ล้านบาท และที่เหลือเป็นประกันภัย“สาเหตุที่เลือกผลิตภัณฑ์จาก 3 บริษัทประกันชั้นนำมาขายในสาขาของธนาคารเนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเลือกหลากหลายซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายจากการให้บริการทางการเงินครบวงวงจร โดยยืนยันว่าพนักงานธนาคารจะขายผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากกว่าจะขายผลิตภัณฑ์ที่ให้คอมมิชชั่นสูง”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไทยประกันขยับลงทุนเพิ่มอีก 3,000 ล้าน

Posts related