นายธีรัตน์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. ได้เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กู้เงินประจำปีงบประมาณ 57 จำนวน 24,719 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ กู้เงินเพื่อดำเนินการตามแผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลเพื่อให้ ร.ฟ.ท. กู้ต่อ 6,924 ล้านบาท มีโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต 710.51 ล้านบาท โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย 3,321 ล้านบาท โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง 2,892 ล้านบาท ทั้งนี้ยังมีแผนการก่อหนี้ใหม่ของร.ฟ.ท.2,806 ล้านบาท คือ เงินกู้เพื่อการลงทุนในโครงการ (หนี้ในประเทศ) 2,006 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า 308 คัน 106 ล้านบาท โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า 50 คัน 885 ล้านบาท โครงการซ่อมบูรณะรถจักรดีเซลไฟฟ้าอัลสตอม 56 คัน 342.73 ล้านบาท โครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่ สำหรับเชิงพาณิชย์ 115 คัน 672.44 ล้านบาท รวมถึงแผนเงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ (หนี้ในประเทศ) 800 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของเงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง รายการต่ออายุสัญญาเงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องทั้งหมด 800 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังมีแผนการปรับโครงสร้างหนี้ 14,989 ล้านบาท ประกอบด้วย สัญญาเงินกู้ที่จะครบกำหนดชำระในปีงบประมาณ 57 จำนวน 5 สัญญา และพันธบัตร ร.ฟ.ท. 8 รายการ อย่างไรก็ตามเงินกู้ระยะยาวเพื่อใช้ดำเนินงาน 11,693 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนที่ได้บรรจุในแผนบริหารหนี้สาธารณะปี 57 นั้น ล่าสุดร.ฟ.ท.ยังไม่ได้เสนอขอกู้ในครั้งนี้ เพราะจะขอพิจารณาผลการดำเนินงานจริงในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 57 ก่อน โดยจะพิจารณาวงเงินที่เหมาะสมเพียงพอในการเสริมสภาพคล่อง จากนั้นจึงเสนอให้ครม.พิจารณาอีกครั้ง นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขยายระยะเวลาการกู้เงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 3,910 ล้านบาท จากปีงบประมาณ 56 เป็นปีงบประมาณ 57

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไฟเขียวร.ฟ.ท.กู้ 2.4 หมื่นล้านบาทผุดโครงการปี57

Posts related