นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเปิดรับคำขออนุญาตเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 3 ใหม่ 3 เส้นทาง ได้แก่ สายที่ 396 สมุทรสาคร-บ้านพุน้ำร้อน สายที่ 841 บึงกาฬ-แม่สาย และ สายที่ 872 แม่สอด-สวนผึ้ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชนสัญจรไปมา รวมถึงเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัด เนื่องจากขณะนี้ใน 3 เส้นทางมีประชาชนต้องการสัญจร และท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้ กรมจะเปิดรับคำขอเพื่อพิจารณาหาผู้สมัครได้รับใบอนุญาต จนถึงวันที่ 11 มิ.ย.57 โดยติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถ โดยเส้นทางสายที่ 396 สมุทรสาคร-บ้านพุน้ำร้อน ให้ใช้รถลักษณะมาตรฐาน 2 (รถโดยสารปรับอากาศชั้น2) จำนวน 2-4 คัน เดินรถวันละ 2 เที่ยว (ไป1เที่ยว กลับ1เที่ยว) ค่าโดยสารตลอดสายคนละ 141 บาท ระยะทาง 207 กม. โดยเริ่มต้นจาก จ.สมุทรสาคร ผ่านอ.บ้านแพ้ว จ.นครปฐม อ.บ้านโป่ง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี บ้านประตูด่าน บ้านห้วยน้ำขาว สิ้นสุด สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านพุน้ำร้อนส่วนเส้นทางสายที่ 841 บึงกาฬ-แม่สาย ให้ใช้รถลักษณะมาตรฐาน 1ก (รถโดยสารปรับอากาศชั้น1ชนิดพิเศษ ) ค่าโดยสารตลอดสายคนละ 1,355 บาท และรถมาตรฐาน1(ข) (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1) ค่าโดยสาร ตลอดสายคนละ 871 บาท จำนวนรถ 2-6 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 2 เที่ยว ระยะทาง 1,131 กม. เริ่มต้นจาก จ.บึงกาฬ ไปตามทางหลวงแผ่นดินถึง จ.หนองคาย จ.อุดรธานี จ.ขอนแก่น จ.อุตรดิตถ์ จ.แพร่ จ.พะเยา และเข้า จ.เชียงรายไปสุดเส้นทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สายขณะที่เส้นทางสายที่ 878 แม่สอด-สวนผึ้ง ให้ใช้รถมาตรฐาน 1(ข)พิเศษและหรือ 1(ข) รถโดยสารปรับอากาศชั้น1 ชนิดที่นั่งพิเศษและหรือ1) จำนวน2-4 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ2เที่ยว ค่าโดยสารรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1ชนิดพิเศษ ตลอดสายคนละ 655 บาทและรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ตลอดสายคนละ 562 บาท ระยะทาง 695 กม.โดยเริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สอด ผ่าน จ.กำแพงเพชร จ.นครสวรรค์ จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สมุทรสงคราม ไปสุดเส้นทางสถานที่จอดรถอำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไฟเขียว เปิดเส้นทางเดินรถใหม่ 3 สาย

Posts related