ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ นายภักดีหาญส์หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 57เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้กับกรมการค้าต่างประเทศเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนจ่ายให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 56/57จำนวน 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายข้าว(กขช.) โดยขั้นตอนต่อไปต้องเสนอเรื่องดังกล่าวให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)พิจารณาเห็นชอบก่อน ขณะเดียวกันหากกระทรวงการคลังสามารถจัดหาวงเงินได้และได้รับเงินจากการระบายข้าวสารแล้วจะจัดส่งเงินคืนให้ทันที สำหรับสาระสำคัญของการดำเนินแนวทางดังกล่าวกระทรวงการคลังแจ้งว่า การจัดหาแหล่งเงินทุนจำนวน 100,000ล้านบาท ต้องใช้เวลาประมาณ 2 เดือนขณะที่กระทรวงพาณิชย์ คาดว่าจะระบายข้าวเปลือกได้เดือนละประมาณ 8,000 ล้านบาท แต่ยังไม่สามารถจัดหาได้ในระยะเวลาอันสั้น จึงจำเป็นต้องขอเงินจากงบกลางเพื่อจ่ายให้กับชาวนาที่มีประทวนที่นำข้าวเข้ามาจำนำกับรัฐบาลไว้ก่อน ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เสนอความเห็นว่า เพื่อให้ชาวนาที่นำข้าวเปลือกมาจำนำกับรัฐบาลสามารถได้รับเงินอย่างครบถ้วนควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะเงินจากการระบายข้าวสารอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนก.พ.-มี.ค.นี้ รวมประมาณ 16,000 ล้านบาท ตามประมาณการของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงแหล่งเงินทุนอื่นที่กระทรวงการคลังจัดหาเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างทั่วถึง นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ควรรายงานปริมาณสต๊อกข้าวตามโครงการที่ชัดเจน เพื่อให้ครม.รับทราบเป็นระยะ พร้อมทั้งควรตรวจสต๊อกข้าวอย่างจริงจังให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินนโยบายของรัฐด้วย  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไฟเขียว2หมื่นล้านจ่ายชาวนา

Posts related