นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการรับจำนำที่มีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เป็นประธาน มีมติให้ปรับปรุงเงื่อนไขการจัดหาโกดังเก็บข้าวสารสต๊อกรัฐบาลใหม่ โดยให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) แก้ไขสัญญาการจัดหาโกดังกลาง จากรูปแบบเช่าโกดังเป็นรับฝากเก็บแทน ทั้งนี้ การปรับปรุงเงื่อนไขดังกล่าว ทำให้เจ้าของโกดังที่มาเข้าร่วมโครงการรับจำนำกับรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบข้าว สารที่รับฝากทั้งกรณีข้าวสารเสื่อมคุณภาพ ข้าวสารสูญหาย  และต้องรับผิดชอบร่วมกับบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว (เซอร์เวเยอร์) เพราะได้ให้อำนาจเจ้าของโกดังที่มาเข้าร่วมโครงการรับจำนำของรัฐบาลเป็นผู้ คัดเลือกเซอร์เวเยอร์ด้วยตนเอง จากเดิมที่อคส.และอ.ต.ก.จะเป็นผู้คัดเลือกมา สำหรับ อัตราค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับโกดังกลางที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำกับรัฐบาล ยังกำหนดไว้ที่อัตราเดิมคือกระสอบละ 2 บาท แต่ให้สิทธิ์ในไปคัดเลือกเซอร์เวเยอร์ตามรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการ ค้าต่างประเทศคัดเลือกมา ซึ่งมติดังกล่าวไม่ต้องเสนอให้คณะกรรมการนโยบายข้าว (กขช.) เห็นชอบ สามารถเริ่มในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูกาล 2556/57 ได้ทันที หลังจากที่อคส.และอ.ต.ก.แก้ไขสัญญาเป็นฝากเก็บเรียบร้อยแล้ว อย่าง ไรก็ตาม โครงการรับจำนำข้าวฤดูกาล 2556/57 ที่เริ่มรับจำนำตั้งแต่ 1 ต.ค. จนถึงปัจจุบันมีข้าวเปลือกเข้าโครงการแล้ว 1.9 ล้านตัน และได้สั่งให้โรงสีที่เข้าร่วมเปิดจุดรับจำนำสั่งสีแปรสภาพข้าวแล้วในอัตรา ไม่เกิน 30 เท่าของกำลังการผลิต ซึ่งเป็นการปรับลดเงื่อนไขการสั่งสีแปรไม่เกิน 50 เท่าของกำลังการผลิต เนื่องจากโครงการรับจำนำข้าวฤดูใหม่มีการเปลี่ยนเงื่อนไขการรับจำนำ คือกำหนดให้เกษตรการนำข้าวเปลือกมาเข้าร่วมไม่เกิน 350,000 บาทต่อครัวเรือน จากเดิมไม่จำกัดวงเงิน ทำให้ปริมาณข้าวเปลือกเข้ามาไม่มาก ขณะ ที่การระบายข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟต) จะเริ่มเปิดประมูลรอบ 2 ภายในเดือนพ.ย.นี้ ซึ่งจะเปิดระบายผ่านตลาดเอเฟตให้ถี่ขึ้น เพื่อระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาล ส่วนการประมูลข้าวผ่านเอเฟตรอบแรกปริมาณ 150,000 ตันนั้น ได้สรุปราคาเสนอส่วนต่างที่จะอนุมัติให้กับผู้เสนอซื้อเข้ามาแล้ว โดยกำลังทำเรื่องขออนุมัติจากนายนิวัฒน์ธำรง พิจารณาต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไฟ เขียวปรับเกณฑ์โกดังกลางจากเช่าเป็นฝากเก็บ

Posts related