ไอซีที หารือ กสทช. ตั้งคณะกรรมการร่วมหาแนวทางแก้ไขกฎหมายที่ซ้ำซ้อน พร้อมเจรจากระรวงวิทย์ฯ เดินหน้าขยายกระทรวงรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบายรัฐบาล นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ได้เข้าพบ พล.อ.อ. ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมสำหรับดำเนินการแก้กฎหมายและลดความซ้ำซ้อนด้านการทำงานต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ จะช่วยเคลียร์ปมปัญหาและอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานให้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ จะต้องเร่งแก้กฎหมายให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เนื่องจากรัฐบาลชุดนี้มีระยะเวลาทำงานเพียง 1 ปี สำหรับกฎหมายที่จะต้องแก้เร่งด่วน คือ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) ที่กำหนดไว้ว่าการจัดสรรคลื่นควาามถี่ต้องใช้วิธีประมูลเท่านั้น รวมไปถึงความชัดเจนเรื่องการจัดการกิจการดาวเทียม ที่ปัจจุบันไอซีทีดูแลเรื่องสัญญาสัมปทาน ขณะที่ กสทช เป็นผู้ให้ใบอนุญาต เพราะบางอย่างยังคาบเกี่ยวกันอยู่ ซึ่งอาจมีปัญหาไปถึงการละเว้นปฏิบัติหน้าที่เพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ของอีกฝ่าย ขณะที่แผนการดำเนินการของกระทรวงไอซีที จะปรับโครงสร้างกระทรวงให้ใหญ่มากขึ้น และเปลี่ยนเป็น กระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัล (ดิจิทัล อีโคโนมี) เพื่อรองรับนโยบายดิจิทัล อีโคโนมีของรัฐบาล โดยอิงโมเดลการพัฒนาแบบประเทศญี่ปุ่น ที่แม้จะใช้เวลานานถึง 6 ปี ในการจัดการโครงสร้างทั้งหมด แต่หลังจากดำเนินการเสร็จ จะช่วยให้ไทยแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีศักยภาพ ทั้งนี้ จะต้องดึงบางหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เข้ามาอยู่กับไอซีที รวมไปถึงบางหน่วยงานที่จะเป็นปัจจัยในการพัฒนาสู่ดิจิทัล อีโคโนมี โดยอยู่ระหว่างการเจรจากับกระทรวงวิทย์ฯ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไอซีที ถก กสทช.แก้ปัญหากฎหมายซ้ำซ้อน

Posts related