ไอบีเอ็มเดินหน้าเทคโนโลยีอะนาลิติกส์ และไฮบริดคลาวด์ เผยผู้บริหารทั่วโลกยกเทคโนโลยีเป็นกลยุทธ์และให้ความสำคัญกับลูกค้าดิจิตอลมากขึ้น  นางพรรณสิริ  อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย เปิดเผยว่า จากผลสำรวจประจำปี 2556 โดยสถาบันการศึกษาคุณค่าทางธุรกิจของไอบีเอ็ม พบว่าผู้บริหารระดับสูงในองค์กรธุรกิจทั่วโลกรวมถึงในอาเซียน ต่างมองปัจจัยด้านตลาดและเทคโนโลยี  เป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรในอนาคต  ซึ่งถือเป็นการให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอย่างทวีคูณจากเดิมที่มองเทคโนโลยีเป็นแค่ตัวช่วย แต่ปัจจุบันมองเป็นกลยุทธ์สำคัญของธุรกิจ  นอกจากนี้พบว่าผู้บริหารในอาเซียนเริ่มเปิดรับให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างและวางกลยุทธ์พร้อมกับขับเคลื่อนนวัตกรรม  รวมถึงสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าแบบรายบุคคล ให้ความสำคัญกับโซเชียลมีเดียและลูกค้าดิจิตอลมากขึ้นด้วย นางพรรณสิริ  กล่าวว่า แนวโน้มดังกล่าวเป็นผลมาจากการเติบโตของตลาดอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งผลสำรวจทำให้ไอบีเอ็มทราบถึงความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ และมีความต้องการใช้เทคโนโลยีทั้งด้านอะนาลิติกส์ การวิเคราะห์ข้อมูล บิ๊กดาต้า โซเชียลแพลตฟอร์ม โมบาย  คลาวด์คอมพิวติ้ง รวมถึงระบบหลังบ้านต่าง ๆ  ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของไอบีเอ็มในปีนี้ ที่เน้นการสร้างตลาดใหม่ด้วยความเชี่ยวชาญด้านข้อมูล และสนับสนุนลูกค้าในการใช้งานไฮบริดคลาวด์ สำหรับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน  นางพรรณสิริ  มองว่าภาพรวมในขณะนี้เริ่มเห็นแนวโน้มของการชะลอการตัดสินใจด้านการลงทุนไอที โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  แต่ยังคาดว่าครึ่งปีหลังจะยังสามารถเติบโตและผ่านไปได้ ขณะที่ไอบีเอ็ม เทคโนโลยีที่มุ่งทำตลาดทั้งอะนาลิติกส์ และคลาวด์ยังคงมีการเติบโตสูงเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่องค์กรจำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเพื่อใช้ในการแข่งขันในการเข้าถึงลูกค้า.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไอบีเอ็มรุกอะนาลิติกส์-คลาวด์ หนุนองค์กรเข้าถึงลูกค้าดิจิตอล

Posts related