จีเอเบิลปรับกลยุทธ์ รุกตลาดแบบเอ็น ทู-เอ็น โซลูชั่น เฉพาะทาง พร้อมลุยภาคการศึกษา เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ช่วยมหาวิทยาลัยบริหารจัดการการเรียนการสอนแบบครบวงจร นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทจีเอเบิล เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยีและทิศทางตลาด จีเอเบิลในฐานะผู้ให้บริการไอทีโซลูชั่นกับภาคอุตสาหกรรม จึงปรับกลยุทธ์การทำตลาดใหม่ โดยมุ่งเน้นการให้บริการแบบเอ็น ทู เอ็น ( end-to-end ) โซลูชั่นที่ครบวงจรมากขึ้น โดยมีลูกค้าหลักคือกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจการเงิน พลังงานและสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ธุรกิจไอทีโซลูชั่นแบบเอ็น ทู เอ็น ของจีเอเบิล จะเป็นโซลูชั่นเฉพาะทาง เช่น การทำระบบเครือข่ายเสมือนจริง ที่ครอบคลุมตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ มัลติซิส เต็มไปจนถึงการบริหารจัดการเทคโนโลยีที่หลากหลาย ระบบบิสสิเนส อินเทลลิเจนท์ ซึ่งใช้ในการจัดเก็บ วิคราะห์และเข้าถึงข้อมูลจำนวนมาก ระบบการบริหารจัดการ ซึ่งมีบริการตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน การทดสอบก่อนใช้จริง และระบบบริหารจัดการข้อมูล ที่เป็นแนวโน้มของเทคโนโลยี รวมถึงเรื่องของบิ๊ก ดาต้า คลาวด์คอมพิวติ้ง ระบบรักษาความปลอดภัยและโซลูชั่นสำหรับแผนการดำเนินธุรกิจที่ต่อเนื่อง เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ล่าสุด จีเอเบิลร่วมกับมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของไทย ทำการพัฒนาระบบโซลูชั่นเอ็น ทู เอ็น แบบครบวงจรที่เรียกว่า สติวเดนท์ ไลฟ์ ไซเคิล แมนเนจเมนท์ (SLCM) สำเร็จสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในไทย โดยใช้เทคโนโลยีจากแซส ระบบดังกล่าวสร้างฐานข้อมูลฐานเดียวที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดจากทุกระบบ ทุกฝ่ายในสถาบันการศึกษาเข้าด้วยกัน สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้แบบเรียลไทม์ ทำให้การประมวลผลเป็นไปในเชิงลึก ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับนักศึกษา และช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและลดต้นทุน ระบบดังกล่าวในอนาคตจะมีการพัฒนาให้บริการผ่านคลาวด์ คอมพิวติ้ง อีกด้วย.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ‘จีเอเบิล’รุกตลาดโซลูชั่นเฉพาะทางครบวงจร

Posts related