เอาใจว่าที่คุณแม่คนใหม่ ที่อยากจะรู้พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์แบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ กับ “โปรแกรมช่วยคำนวณและเฝ้าติดตามการตั้งครรภ์สัปดาห์ต่อสัปดาห์” หรือซี-เบบี้ (Z-Baby) แอพพลิเคชั่นบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของทารกในครรภ์ ที่คุณแม่สามารถประเมินการตั้งครรภ์ของตนเองได้แบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ผ่านมือถือสมาร์ทโฟน ผลงานของ ดร.จันทร์จิรา สินทนะโยธิน นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ (IMG) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ดร.จันทร์จิรา บอกถึงที่มาของการพัฒนาแอพนี้ว่า เนื่องจากตั้งครรภ์ และระหว่างตั้งครรภ์ก็มักมีคำถามเกิดขึ้น เช่น กำหนดคลอดเมื่อไร น้ำหนักมาก-น้อยไปไหม ลูกน้อยจะหน้าตาเป็นไง จึงได้ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง พอคลอดลูกแล้ว จึงคิดว่าถ้ามีแอพพลิเคชั่นที่สามารถให้ข้อมูลเหล่านี้ได้ก็น่าจะมีประโยชน์ต่อคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ไม่น้อยจึงเริ่มพัฒนางานวิจัยตั้งแต่กลางปี 2555 ผลงานนี้มีจุดเด่นที่สามารถแสดงภาพ 3 มิติ ที่ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์หรืออินเตอร์แอค (Interact) กับข้อมูลได้ สามารถออกแบบภาพจำลองทารกในครรภ์ในแต่ละสัปดาห์ให้เป็นรูปแบบเสมือน 3 มิติ มีการใช้หลักการคำนวณน้ำหนักที่คุณแม่ควรจะเป็น พร้อมแสดงข้อมูลด้วยกราฟเพื่อให้ลูกน้อยมีขนาดและน้ำหนักปกติ            นอกจากนี้ยังใช้หลักการคำนวณแคลอรีที่ควรได้รับระหว่างการตั้งครรภ์ และสามารถเชื่อมต่อกับระบบจีพีเอสเพื่อระบุตำแหน่งของคุณแม่ตั้งครรภ์บนกูเกิล แมพนักวิจัยบอกอีกว่า โปรแกรมดังกล่าว สามารถใช้ในการคำนวณอายุครรภ์ กำหนดวันคลอด อธิบายการเจริญเติบโตของทารกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ผู้ใช้สามารถบันทึกภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ในแต่ละเดือนได้ สำหรับโปรแกรมนี้ สามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟนที่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2.2 ขึ้นไปใช้ได้ทั้งหญิงมีครรภ์ นักศึกษาพยาบาลเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรวมถึงสถานีอนามัย โรงพยาบาลที่ต้องการสนับสนุนความรู้ให้แก่ผู้ตั้งครรภ์ ทั้งนี้ เคยทดสอบการใช้งานโดย รศ.ดร.ปิยะนุช ชูโต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ ได้ให้นักศึกษาพยาบาลผดุงครรภ์ และคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ทำการทดสอบ ปัจจุบัน เปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานฟรี ใน กูเกิล เพลย์ (Google play) ที่  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cephsmilev2.zbabyHYPERLINK “https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cephsmilev2.zbaby&hl=th”& HYPER LINK “https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cephsmilev2.zbaby&hl=th”hl=th สนใจอยากติดตามพัฒนาการของลูกน้อยด้วยตนเอง กดโหลดได้เลย. นาตยา คชินทร nattayap.k@gmail.com

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ‘ซี-เบบี้’ แอพดูแลลูกน้อยระหว่างตั้งครรภ์

Posts related