ไปเปิดตัวไกลถึงญี่ปุ่น กับต้นแบบหุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงวัยสัญชาติไทยแท้ ที่เวอร์ชั่นนี้ มีชื่อเรียกว่า  “ดินสอมินิ” ผลงานการพัฒนาหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่องของ บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. นายศุภชัย  หล่อโลหการ ผู้อำนวยการ สนช. บอกว่า   ที่ผ่านมา สนช. ได้ดำเนินการผลักดัน “อุตสาหกรรมชีวการแพทย์” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมด้านการแพทย์ผ่านเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน  โดยมุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตหรือการออกแบบวัสดุอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีที่สูงขึ้น และมีรูปแบบทันสมัย เหมาะสม เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน และต้องมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ระดับสากล รวมถึงสนับ สนุนประเทศไทยให้สามารถก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับภูมิภาคต่อไป    สำหรับโครงการ “ดินสอมินิ” หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุนี้ได้รับการสนับ สนุนเงินทุนภายใต้โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” จำนวน 1.52 ล้านบาท จากมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 5.71 ล้านบาท จาก สนช. เพื่อพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงวัย ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น เนื่อง จากปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัว  ในขณะที่บุคลากรด้านการแพทย์ไม่เพียงพอในการดูแล ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของ “ดินสอมินิ” หุ่นยนต์สัญชาติไทยที่จะเข้ามามีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุในอนาคต เบื้องต้นจะส่งหุ่นยนต์จำนวน 10 ตัว ไปทดสอบความพึงพอใจกับผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เตรียมพร้อมเปิดตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นได้ทันที ด้านนายเฉลิมพล  ปุณโณทก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด กล่าวว่า ดินสอมินิ ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อเสริมความต้องการในการดูแลญาติผู้ใหญ่ที่อาจจะต้องอยู่เพียงลำพัง และสอดส่องให้การช่วยเหลือจากแพทย์หรือบุตรหลานได้อย่างทันท่วงทีผ่านระบบวิดีโอคอลล์แบบอัตโนมัติ   โดยจะเชื่อมต่อและรับสายให้เอง โดยที่ผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องสัมผัสหรือเรียนรู้วิธีใช้งานใด ๆ จึงมั่นใจได้ว่าผู้สูงอายุจะอยู่ในสายตาและการดูแลของบุตรหลานตลอดเวลาหรือเมื่อต้องการ เพียงแค่ให้แพทย์และบุตรหลานดาวน์โหลดติดตั้งแอพพลิเคชั่นหุ่นยนต์ดินสอลงบนสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอส  และแอนดรอยด์ ก็จะสามารถสื่อสารกับผู้สูงอายุผ่านหุ่นยนต์ดินสอมินิได้ทันที ทั้งนี้ดินสอมินิ จะมีรูปลักษณะน่ารักเป็นมิตร เน้นดูแลผู้สูงอายุประเภทเคลื่อนไหวได้น้อย อายุ 80 ขึ้นไป ซึ่งนอกจากจะช่วยสอดส่องดูแลผู้สูงอายุตามคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว  ยังมีประโยชน์ใช้สอยอื่นที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง เช่น การตรวจจับการหกล้มหรือการหายไปจากหน้าจอตามเวลาที่ตั้งไว้  โดยหุ่นยนต์จะส่งสัญญาณฉุกเฉินหรือเตือนไปยังปลายทางทันที นอกจากนี้ สามารถตั้งเวลาเตือนทานยา หรือ เก็บบันทึกประวัติสุขภาพ เช่น อัตราความดันโลหิต ซึ่งเชื่อมต่อจากเครื่องวัดความดันโลหิตไร้สายได้  โปรแกรมจะจัดเก็บประวัติเหล่านี้เพื่อแพทย์หรือบุตรหลานจะสามารถตรวจดูบันทึกย้อนหลังได้ตามต้องการ และอีกหนึ่งบทบาทที่ผู้สูงอายุมักชื่นชอบ คือ การสันทนา การ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย หรือ การเล่นเกมบริหารสมองป้องกันอัลไซเมอร์ ที่สำคัญ หุ่นยนต์ดินสอเปรียบเสมือนเพื่อนคลายเหงาอย่างดีได้อีกด้วย.  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ‘ดินสอมินิ’ หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ

Posts related