บอร์ดทีโอที พร้อมโละธุรกิจไม่ทำกำไรให้องค์กรตามแผนพลิกฟื้น พร้อมสรุปคดีพิพาท 2.1 แสนล้านบาท ส่งซุปเปอร์บอร์ดเห็นชอบ นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ โฆษกคณะกรรมการ (บอร์ด) บริหาร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า บอร์ดได้สรุปข้อพิพาททางกฎหมายและแนวทางแก้ไข และแนวทางการปรับปรุงแผนแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย การพิจารณาเลิกดำเนินธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไรแก่องค์กร การกำหนดมาตรการลดค่าใช้จ่ายโดยละเอียดในทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้มีอัตราใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จากโครงการที่มีอยู่แล้ว ให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (ซุปเปอร์บอร์ด) หรือ คนร.ไปเมื่อวันที่ 29 ส.ค.57 ตามที่ซุปเปอร์บอร์ดได้กำหนดไว้ รายงานข่าวจากทีโอที ระบุว่า มูลค่าคดีความเสียหายที่เกิดขึ้นของทีโอทีโดยรวมประมาณ 2.1 แสนล้านบาท ประกอบด้วย กรณีที่คู่สัญญาของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ค้างชำระค่าเชื่อมต่อเลขหมาย (แอ็คเซสชาร์จ) หรือ เอซี รวม 1.38 แสนล้านบาท แบ่งเป็น กสท 4,200 ล้านบาท บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค จำนวน 9.7 หมื่นล้านบาท บริษัท ทรูมูฟ จำกัด มูลค่า 3.5 หมื่นล้านบาท และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (ดีพีซี) มูลค่า 2,400 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีความเสียหายอื่น ๆ อาทิ คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส 7.4 หมื่นล้านบาท โดย 5 หมื่นล้านบาทมาจากการที่ ครม. ชุด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีมติให้เอกชนหักส่วนแบ่ง10%ไปเป็นภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม และในส่วนของโทรศัพท์พื้นฐาน คือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 1,400 ล้านบาท และ ทีทีแอนด์ที 700 ล้านบาท นอกจากนี้ บอร์ดได้อนุมัติการลาออกของ นายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที โดยให้เหตุผลในเรื่องของสุขภาพ ซึ่งบอร์ดได้อนุมัติตามสัญญา และมีผลสิ้นสุดการเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที วันที่ 29 ก.ย.57 และได้ให้ นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ เป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที แทน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อดำเนินกระบวนการสรรหาคนใหม่โดยเร็วที่สุด.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ‘ทีโอที’ เตรียมโละธุรกิจไม่ทำกำไร

Posts related