วช.พร้อมโชว์สุดยอดผลงานจากเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศ กว่า 250 ผลงาน ใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557” วันที่ 7-11 ส.ค.นี้ ที่บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปีนี้ วช.จัดงาน “มหกรรมงาน วิจัยแห่งชาติ 2557” (Thailand Research Expo 2014) ขึ้นภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศมากกว่า 100 หน่วยงาน นำเสนอผลงานกว่า 250 เรื่อง ใน 9 กลุ่มงานวิจัย ทั้งนี้ภายในงานนอกจากจะจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ การแสดงนิทรรศการผลงานนักวิจัยไทยแล้ว ยังมีการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ควรเร่งแก้ไข รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิจัยระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีนในการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 3 อีกด้วย สำหรับผลงานวิจัยเด่นที่จะนำมาแสดงในงาน อาทิ การพัฒนาเซ็นเซอร์อาเรย์ และระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการตรวจวัดความหอมของข้าวไทย ผลงานนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผลิตภัณฑ์เวชสำอางไบโอเจลจากสาหร่ายไก จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่นำสาหร่ายไก สาหร่ายน้ำจืดสีเขียวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เจลลบริ้วรอยและเจลปิดใต้ตาและจมูก  นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมโทรวัดน้ำ ฝีมือนักวิจัยจากสำนักวิจัยและพัฒนากรมชลประทาน ที่ทำขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของระบบโทรมาตร ที่สามารถนำมือถือแบบเติมเงินมาใช้บอกข้อมูลระดับน้ำแบบเรียลไทม์ได้อย่างแม่นยำ  ไอโซนาร์ เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 ฟรี  7-11 ส.ค.นี้ที่บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ ดูรายละเอียด และลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ‘วช.’ชวนชมสุดยอดผลงานวิจัยของไทย

Posts related