วันนี้(5พ.ย.)ที่ห้องประชุมชั้น3 สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดเสวนา 2 ปี ธรรมภิบาล โดยดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ เปิดเผยถึงรายงานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานกำกับดูแล ของโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) พบว่า ในปี 2555 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จัดสรรค่าใช่จ่ายในการดำเนินงานจำนวน 1,400 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินบริจาคและการกุศลจำนวน 245 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศจำนวน206 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์ จำนวน 114 ล้านบาท รวมถึงภาระต่างๆที่จำเป็นในองค์กร ราว 970 ล้านบาท และงบฉุกเฉินราว 80 ล้านบาท โดยสูงกว่าหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศอย่างอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีขนาดกิจการที่ใหญ่กว่า และมีมูลค่าที่สูงกว่า และหน่วยงานกำกับดูแลใช้พนักงานน้อยกว่าประเทศไทยนอกจากนี้ยังพบว่าในปี 2556 กสทช.ตั้งงบประมาณสำหรับการเดินทางภายในประเทศประมาณ 4 แสนบาท ต่อคน และค่าเดินทางต่างประเทศประมาณ 3 ล้านบาท ส่วนงบประมาณสำหรับเลี้ยงรับรองแยกออกมาไม่รวมในค่าเดินทางดังกล่าว และ คาดว่าในปี 2557 แนวโน้มการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางจะสูงมากยิ่งขึ้นนายประเสริฐ อภิปุญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค หรือซุปเปอร์บอร์ดกสทช. กล่าวว่า สำหรับงบประมาณที่ใช้จ่ายของกสทช.นั้นตัวเลขไม่ตรงกับรายงานที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทราบ ในขณะเดียวกันยังไม่ได้รับความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งมองว่าตามหลักธรรมภิบาล กสทช.ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยทุกอย่าง แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการตรวจสอบ ประกอบกับต้องเปิดเผยตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ หรือความไม่ชอบธรรม อาทิ การจัดซื้อไอแพดในราคาเครื่องละ 7 หมื่นบาท เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “ซุปเปอร์บอร์ด”ขอ“กสทช.”เคลียร์เรื่องใช้งบซื้อไอแพดเครื่องละ 7หมื่น

Posts related