นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า องค์กรฯ เตรียมเสนอให้ให้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ตรวจสอบโครงการเมกะโปรเจคเพิ่มอีก 3 โครงการจากก่อนหน้านี้ที่ได้ตรวจสอบ 8 โครงการ โดยโครงการที่เพิ่ม เช่น การจัดซื้อฝูงบินใหม่ของการบินไทย 38 ลำ มูลค่ากว่า 240,000 ล้านบาท, โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 800 เมกะวัตต์ เพื่อติดตั้งแก่ 800 ชุมชน มูลค่า 40,000 ล้านบาท รวมถึงการขยายสนามบินสุวรรณภูมิเฟส การขยายสนามบินดอนเมือง และภูเก็ตขณะเดียวกัน ต้องการให้ คสช. พิจารณาในการกำหนดข้อห้ามบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศ เช่น อัยการ มาดำรงในตำแหน่งคณะกรรมการ (บอร์ด) รัฐวิสาหกิจ เนื่องจากมีหลายฝ่ายกังวลว่าอาจไม่มีความเป็นกลางกับคู่แข่งทางธุรกิจหรือคู่สัญญาหากกรณีที่มีการฟ้องร้อง หรือเหตุการณ์ต่างๆที่จะต้องเกี่ยวกับกระบวนยุติธรรม“การที่ คสช. เข้ามาดูบอร์ดรัฐวิสาหกิจถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะสร้างความโปร่งใสในเรื่องของธรรมาภิบาลโดยเฉพาะบอร์ดที่มีมูลค่าลงทุนสูงๆ แต่ในส่วนของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั้นก็ต้องระมัดระวังเพราะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ คงต้องให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดำเนินการ”สำหรับ แนวทางในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่ของ คสช. เป็นประโยชน์ที่จะทำให้ประเทศปราศจากการคอร์รัปชั่นได้ แต่ต้องเอาจริงเอาจังในระยะยาวที่มีแผนในการตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนการแก้ไขปัญหาการทำงานของรัฐวิสาหกิจจะต้องแก้ไขทั้งระบบอย่างจริงจัง ด้วยการปรับเปลี่ยนกติกาซึ่งการเข้ามาเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจไม่ควรถูกแทรกแซงจากการเมืองโดยเด็ดขาด อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนบอร์ดเป็นเพียงแนวทางแก้ไขในระยะสั้น ดังนั้นในระยะยาวควรคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารองค์กรได้อย่างแท้จริงนายประมนต์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ทางองค์กรได้เสนอมาตรการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเร่งด่วน 8 ข้อให้แก่ คสช. เพื่อช่วยแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นตอ โดยแยกเป็นมาตรการที่สามารถทำได้ทันที ประกอบด้วย การสร้างความไว้วางใจและมีส่วนร่วมของประชาชน, รัฐเป็นผู้นำสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่น, สนับสนุนโครงการสร้างมาตรฐานที่โปร่งใส ในกระบวนการของภาครัฐ และแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นในรัฐวิสาหกิจส่วนที่เหลือเป็นมาตรการสำคัญเร่งด่วน ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น ก้ปัญหาเรียกสินบนในการออกใบอนุญาติ ที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและนักธุรกิจมานาน, แก้ปัญหาคอร์รัปชั่นที่ต้นตอและช่วยให้มาตรการอื่นๆปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ, แก้ปัญหาประชาชนโดนเอารัดเอาเปรียบ และการสร้างมาตรการทางกฎหมายติดตามจับกุมลงโทษคนโกงอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “ประมนต์” แนะ คสช.ตรวจซื้อเครื่องบิน

Posts related