วันนี้ (15 กันยายน)   ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดร.พิเชฐ     ดุรงคเวโรจน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนที่  33  ได้เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก    โดยมีนายวีระพงษ์    แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวง ฯ พร้อมผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ   ทั้งนี้หลังจากประชุมมอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหารกระทรวงดร.พิเชฐ  เปิดเผยถึงนโยบายในการทำงานว่า  ได้ยึดเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา  ซึ่งทุกฝ่ายในกระทรวง ฯ  ต่างเห็นว่ามีเนื้อหาชัดเจนมากที่สุดเท่าที่เคยมีรัฐบาลก่อนๆ  เคยแถลงมา  ซึ่งทางกระทรวงจะมีการดำเนินงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องเร่งทำงานให้เสร็จหรือได้มากที่สุดใน 1 ปี  ทั้งด้านปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  รวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงต่าง ๆ  เพื่อไปสู่เป้าหมาย  เพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งจากภาครัฐและเอกชน  ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1 %  ของรายได้ประชาชาติ  หรือ จีดีพี ภายในปี 2558 จากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ 0.37 %   ดร.พิเชฐ กล่าวว่า การปฎิรูปวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นนโยบายหลักนั้นและเป็นวาระเร่งด่วนนั้นจะเริ่มจากแผนระยะสั้นคือ ดำเนินการโครงการที่จัดทำได้อย่างรวดเร็วใช้งบน้อยหรือไม่ใช้เลย เช่น การทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ   รวมถึงการสร้างแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ส่วนแผนระยะกลาง ซึ่งทำได้ใน 1 ปีนั้น   ส่วนใหญ่จะเป็นโครงงานที่อยู่ในงบประมาณปี2558 และเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเอสเอ็มอีไทย   นอกจากนี้ยังมีการวางรากฐานด้านต่าง ๆ ที่สนับสนุนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชน เช่น การเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีด้านวิจัยและพัฒนาจาก200% เป็น 300 % เพื่อให้แผนการดำเนินงานในระยะยาว ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลต่อไป จะสามารถทำต่อได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดีจะมีการปฏิรูปเรื่องโครงสร้างในระยะยาวที่กระทรวงไม่เคยทำมาก่อน เนื่องจากคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไม่ประสงค์ที่จะทำอะไรที่เป็นประชานิยม    เช่น เรื่องกฎหมายที่เอื้อต่อการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ ฯ รวมไปถึงการทำงานข้ามกระทรวง   ซึ่งเชื่อว่าปัจจุบันอยู่ในวิสัยที่จะทำได้ง่ายขึ้น  เนื่องจากไม่มีพรรคการเมือง  มีพรรคเดียวคือพรรคประเทศไทย     

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “พิเชฐ” ลุยปฏิรูปวิทย์ ฯ ไม่ทำประชานิยม

Posts related