วันนี้(16ก.ค.)บริษัท ฟูจิตสึ จำกัด และ พานาโซนิค คอร์ปอเรชัน เปิดเผยร่วมกันว่า ฟูจิตสึได้เข้าซื้อกิจการทั้งหมดของ บริษัท พานาโซนิค อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี โซลูชันส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของพานาโซนิคที่มีความเชี่ยวชาญในระบบสารสนเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่1ก.ค.ที่ผ่านมา โดยในขณะนี้ พานาโซนิคอินฟอร์เมชัน เทคโนโลยีโซลูชันส์ ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ฟูจิตสึ ไอที แมเนจเม้นท์พาร์ทเนอร์ จำกัดและเริ่มต้นธุรกิจผู้ให้บริการเอาต์ซอร์สด้านการปฏิบัติการการบำรุงรักษาและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับพานาโซนิคและกลุ่มบริษัทในเครือพานาโซนิค(พานาโซนิคกรุ๊ป)ด้วยศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างการดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่มีฟูจิตสึพร้อมให้บริการสนับสนุนนวัตกรรมด้านไอซีทีสำหรับลูกค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับไอซีทีหลังจากเมื่อควบรวมกิจการของพานาโซนิคอินฟอร์เมชัน เทคโนโลยีโซลูชันส์มาด้วยแล้วฟูจิตสึพร้อมสนับสนุนกลยุทธ์ในการใช้ระบบไอซีทีของกลุ่มบริษัทพานาโซนิคด้วยการบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่เดิมกลุ่มบริษัทพานาโซนิคเคยได้รับจากพานาโซนิคอินฟอร์เมชัน เทคโนโลยีโซลูชันส์บนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยในส่วนของพานาโซนิคเองก็วางเป้าหมายที่จะใช้ความเชี่ยวชาญของฟูจิตสึในการปรับปรุงคุณภาพให้มีประสิทธิภาพลดค่าจ่ายและควบคุมการส่งมอบในส่วนโครงการดำเนินการและการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในกลุ่มบริษัทพานาโซนิคทั้งนี้ ภาพรวมของบริษัทใหม่ ใช้ชื่อว่า บริษัท ฟูจิตสึ ไอที แมเนจเม้นท์ พาร์ทเนอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เมืองคะโดะมะ โอซากะ ผู้บริหาร คือ โตชิโร่ ฮิรามัทซิ เป็นธุรกิจให้บริการด้านการดำเนินงานการบำรุงรักษา การพัฒนา ระบบสารสนเทศ ทุนจดทะเบียน100ล้านเยน ถือหุ้นทั้งหมดโดยฟูจิตสึ มีพนักงานประมาณ 500 คน.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “ฟูจิตสึ” ซื้อกิจการ “พานาโซนิค อินฟอร์เมชันฯ” แล้ว

Posts related