วันนี้(13 มี.ค.)ที่บริษัท อีเอ็มซี อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารพาร์คเวนเจอร์ นายชาร์ล ซีเวียร์ ประธานบริหารฝ่ายเทคนิคประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น อีเอ็มซี คอร์เปอเรชั่น เปิดเผยว่า ประเทศไทยถือว่ามีความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านทีวีอะนาล็อกไปสู่ทีวีดิจิทัลค่อนข้างมาก โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) และผู้ประกอบการที่ได้ใบอนุญาตโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน ประเภทธุรกิจจำนวน 24 ช่อง หรือ ทีวีดิจิทัล ควรร่วมกันขับเคลื่อนเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจทีวีดิจิทัล และการให้ประชาชนเข้าถึงอุปกรณ์ อาทิ กล่องเซต ท๊อป บ็อกซ์ เป็นต้น     นายชาร์จ กล่าวว่า ในปี 2557 ไอซิลอน จะรุกตลาดประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมทีวีไปสู่ทีวีดิจทัล ดังนั้นจึงส่งไอซิลอน ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจของอีเอ็มซี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ มีเดีย เอ็นเตอร์เท็นเม้นท์ ที่ปัจจุบันมีลูกค้าทีวีดิจิทัลจำนวน 2-3 ราย ที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ ไอซิลอน เพื่อรุกธุรกิจทีวีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น     อย่างไรก็ตามอีเอ็มซีมองว่าจากนี้ พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปมากขึ้น โดยพบว่าในปี 2556 มีการรับชมเนื้อหาผ่าน วีดีโอ ไอพีทีวี ถึง60% ซึ่งถือว่ามากเมื่อเทียบกับการรับชมคอนเทนต์ ผ่านทีวีทั่วไป ทำให้เทรนด์การรับชมเริ่มจะเน้น ไอพีทีวี วีดีโอ ออนดีมาน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยเทคโนโลยีที่ต้องเข้ามาช่วยลดต้นทุน แต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีต้องตอบโจทย์ผู้ประกอบการได้ตามความต้องการ จึงมองว่า ไอซิลอนจะเป็นตัวเลือกในการประกอบธุรกิจคอนเทนต์ทีวีดิจทัลได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “อีเอ็มซี”แนะเร่งประชาสัมพันธ์ทีวีดิจิทัลให้คนเข้าใจ

Posts related