วันนี้(30ม.ค.) นายสุพจน์ มหพันธ์ ผู้อำนวยการ ด้านธุรกิจบริการระหว่างประเทศ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น   และคณะผู้จัดงานทั้งAsia & Pacific Internet Association (APIA) และAsia Pacific Network Information Centre (APNIC) มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดให้มีการประชุม APRICOT 2014ขึ้นในประเทศไทย  ในระหว่างวันที่ 18-28 ก.พ. 57ที่กรุงเทพฯ แต่เนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในประเทศขณะนี้ คณะผู้จัดงาน จึงขอแจ้งย้ายสถานที่จัดงาน “APRICOT 2014” ไปยังเมืองเปตาลิง จายา ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเราต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้    ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมงานAPRICOT 2014ยังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://2014.apricot.netหรือสอบถามข้อมูลการจัดงานได้ที่อีเมล์ secretariat@apricot2014.net    อนึ่งงานประชุมนานาชาติ “APRICOT 2014” เป็นงานประชุมผู้ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลก ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับเลือกจากAsia &Pacific Internet Association (APIA)และAsia Pacific Network Information Centre (APNIC)เมื่อปี2012ให้เป็นผู้ร่วมจัดงาน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “เนคเทค -ทรู”แจ้งย้ายสถานที่จัดงาน “APRICOT 2014” จาก กทม.ไปมาเลเซีย

Posts related