นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รักษาการรมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ ยังไม่มีนโยบายการปรับราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ภาคขนส่ง จากเดิมกำหนดไว้ในเดือน มี.ค. เนื่องจากอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการ ไม่สามารถเรียกประชุมคณะกรรมกรรมการนโยบายพลังงงานแห่งชาติ (กพช.) ได้ คงต้องรอให้รัฐบาลใหม่ตัดสินใจ โดยประเด็นที่ห่วง หากไม่ปรับราคาแอลพีจีขนส่ง จะทำให้เกิดส่วนต่างราคาระหว่างราคาแอลพีจีครัวเรือนในเดือน มี.ค. จะอยู่ที่ 21.63 บาทต่อกก.สูงกว่าภาคขนส่งที่ 21.38 บาทต่อกก. ซึ่งอาจทำให้เกิดการลักลอบใช้ข้ามประเภท เพื่อหาประโยชน์จากส่วนต่างราคาที่เกิดขึ้นได้ จึงได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานออกมาตรการเพิ่มเติมให้เข้มงวดขึ้น เพื่อป้องกันการลักลอบ แต่เชื่อว่าปัญหาดังกล่าวจะมีไม่มากนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า การดำเนินโครงการลดผลกระทบจากการปรับราคาแอลพีจีครัวเรือนว่า ขณะนี้จำนวนผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ซื้อแอลพีจีราคาเดิม 160,00ราย แยกเป็น กลุ่มครัวเรือนผู้ใช้ไฟฟรี 66,000 รายและ กลุ่มหาบเร่แผงลอย 96,000 ราย โดยมีการใช้สิทธิ์ผ่านระบบเอสเอ็มเอส จำนวน500,000 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหายเร่แผงลอย ซึ่งยอมรับว่ายังมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ไม่มากนัก จึงทำให้จะทบทวนขยายขอบเขตการเข้าใช้สิทธิ์ในโครงการเพื่อให้การช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น เช่นการกำหนดพื้นที่ของร้านค้าหาบเร่แผงลอยให้มีขนาดมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มปริมาณการใช้สิทธิ์ซื้อก๊าซฯ จากปัจจุบัน ที่กำหนดร้านค้าที่มีพื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตรเท่านั้น ซึ่งจะทำให้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามเงื่อนไขที่ กระทรวงพลังงาน ได้ช่วยเหลือให้ผู้มีรายได้น้อย และร้ายคัาหาบเร่แผงลอย ซื้อก๊าซราคาเดิม 18.13 บาทต่อกก. โดยแยกเป็นกลุ่มครัวเรือน ได้รับสิทธิ์ไม่เกิน 18 กก.ต่อ 3 เดือน หรือเฉลี่ยเดือนละ 6 กก. ส่วนร้านค้าหาบเร่ ให้ตามการใช้จริงไม่เกิน 150 กก.ต่อเดือน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “เพ้ง” ยันยังไม่ขยับแอลพีจีขนส่ง

Posts related