shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

7องค์กรเอกชน แนะตั้งคณะทำงานร่วมกัน

ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์สุขุมวิท เวลา 14.00 น. วันที่ 9 ธ.ค. 56 นายอิสระ ว่องกุศลกิจประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ที่ประชุมภาคเอกชน  7 องค์กร ประกอบด้วย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย, สภาธุรกิจตลาดทุนไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เห็นว่าการเลือกตั้งใหม่หากยังไม่มีข้อสรุปแนวทางการแก้ปัญหาของประเทศไทยร่วมกันในอนาคตก็จะเกิดวิกฤติรอบใหม่โดยไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าพรรคการเมืองใดจะได้เป็นรัฐบาล ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการตั้งคณะทำงานในการแก้ปัญหาประเทศเพื่อเสนอแนวทางการปฎิรูปประเทศตามระบอบประชาธิปไตยโดยให้ความสำคัญการปฎิรูปการเมือง สังคม เศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นควบคู่กันไปก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ซึ่งภาคเอกชนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการสร้างเวทีกลางในการแสดงความคิดเห็นจากทุกๆฝ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : 7องค์กรเอกชน แนะตั้งคณะทำงานร่วมกัน

Posts related

 


7องค์กรเอกชน แนะตั้งคณะทำงานร่วมกัน

ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์สุขุมวิท เวลา 14.00 น. วันที่ 9 ธ.ค. 56 นายอิสระ ว่องกุศลกิจประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ที่ประชุมภาคเอกชน  7 องค์กร ประกอบด้วย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย, สภาธุรกิจตลาดทุนไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เห็นว่าการเลือกตั้งใหม่หากยังไม่มีข้อสรุปแนวทางการแก้ปัญหาของประเทศไทยร่วมกันในอนาคตก็จะเกิดวิกฤติรอบใหม่โดยไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าพรรคการเมืองใดจะได้เป็นรัฐบาล ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการตั้งคณะทำงานในการแก้ปัญหาประเทศเพื่อเสนอแนวทางการปฎิรูปประเทศตามระบอบประชาธิปไตยโดยให้ความสำคัญการปฎิรูปการเมือง สังคม เศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นควบคู่กันไปก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ซึ่งภาคเอกชนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการสร้างเวทีกลางในการแสดงความคิดเห็นจากทุกๆฝ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : 7องค์กรเอกชน แนะตั้งคณะทำงานร่วมกัน

Posts related

 


Home Webmail Password Help File Manager Logout Edit a file