นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง วันที่ 17 พ.ย.นี้ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล โดยการใช้โป๊ะเทียบเรือนั้น ให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโป๊ะเทียบเรือ ติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่สามารถรับน้ำหนักในที่มองเห็นชัดเจน พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดทั่วบริเวณโป๊ะเทียบเรือ และทางขึ้น-ลง มีพวงชูชีพพร้อมใช้งานได้ทันที มีการกั้นทางขึ้น-ลงของโป๊ะเทียบเรือและจัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมไม่ให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวลงไปบนโป๊ะเกินกำหนด สำหรับเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ให้ตรวจสอบตัวเรือ และเครื่องจักรยนต์เรือ ให้พร้อม และเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน จัดเตรียมอุปกรณ์ประจำเรือ เช่น เบาะชูชีพ เสื้อชูชีพ พวงชูชีพ และเครื่องมือดับเพลิง ที่มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที รวมทั้งให้ระมัดระวังความปลอดภัยในการเดินเรือ นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้ท่าเทียบเรือ ในการลอยกระทงบนโป๊ะเทียบเรือ หรือโดยสารเรือให้เพิ่มความระมัดระวัง และแต่งกายให้เหมาะสมถอดง่ายได้อย่างรวดเร็วยามเกิดอุบัติเหตุ การลงเรือควรยืนคอยบนท่าเทียบเรือ ขึ้น–ลงเรือ จนกว่าจอดเทียบโป๊ะท่าเทียบเรือ ให้เรียบร้อยเสียก่อน ขณะเรือเอียงหรือโคลงให้ผู้โดยสารพยายามจับพนักพิงที่นั่ง และอย่าขืนการเอียงของเรือ ประชาชนที่จะลอยกระทงบนโป๊ะเทียบเทียบเรือ ห้ามลงบนโป๊ะเกินจำนวนที่กำหนดไว้ และใช้ความระมัดระวังในการลอยกระทงจากอันตรายอันจะเกิดจากคลื่นของเรือที่จะสัญจรไป-มา ห้ามจุดดอกไม้ไฟในเรือ นายศรศักดิ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคและสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา จัดเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจเตรียมความพร้อมก่อนช่วงเทศกาล และในวันลอยกระทงอย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะในวันลอยกระทง บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองต่าง ๆในเขตกรุงเทพมหานคร ได้จัดเรือรักษาการณ์ 11 ลำ กำลังพลทั้งสิ้น 186 คน เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ออกมาท่องเที่ยวและใช้การสัญจรทางน้ำ พร้อมกับให้รายงานเหตุการณ์ช่วงเทศกาลลอยกระทงแก่กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ และศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) ตลอดเวลา “กรมฯได้สั่งวางกำลังไว้เต็มที่ในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ ทั้งเรือตรวจการณ์ทั่วไป 2 ลำ 8 คน เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ 20 คน เจ้าหน้าที่ประจำเรือรักษาการณ์ 8 ลำ 32 คน เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ 61 ท่าเรือ กำลังพล 121 คน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ 5 คน เครือข่ายอาสาวารี กรมเจ้าท่า โดยประชาชนสนใจ สอบถามสายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กรมเจ้าท่าเข้มมาตรการลอยกระทง

Posts related